Search
Close this search box.

Network žen v bezpečnostní politice diskutoval s Katerynou Levchenko

V pátek 21. dubna Centrum informačního odboje ve spolupráci s Velvyslanectvím Kanady v Praze uskutečnilo diskusi s paní Katerynou Levchenko, vládní zmocněnkyní pro genderovou politiku Ukrajiny.
 
Její excelence paní Rekhi přivítala všechny přítomné na velvyslanectví a zdůraznila důležitost rezoluce Organizace spojených národů (OSN) č. 1325 (jejíž cílem je zvýšit účast žen a začlenit genderovou perspektivu do úsilí o mír a bezpečnost) a ratifikace Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, při implementaci genderové politiky. V následném projevu se paní Levchenko podělila o zkušenosti Ukrajiny a úsilí, které bylo vynaloženo na realizaci Národního akčního plánu k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a ratifikaci Istanbulské úmluvy, o komplexním charakteru jejich realizace v kontextu ruské agrese a o pokroku v jejich praktické implementaci.