Search
Close this search box.

Resilience Academy

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spustilo v říjnu 2021 projekt Resilience Academy s cílem vyškolit a posílit demokratickou občanskou společnost zemí Východního partnerství v oblastech kybernetiky, osobní a operační bezpečnosti, analýzy a boji proti zahraničním vlivovým aktivitám, ochraně a revitalizaci životního prostředí. Cílem projektu je pomoci těmto zemím v transformačních procesech prostřednictvím budování personálních kapacit mladých profesionálů, nadaných studentů a zástupců občanské společnosti, kteří mají potenciál zasednout v budoucích demokratických institucích. Projekt se zaměřuje na přenášení zkušeností z Evropské Unie, především z České republiky skrze workshopy, studijní cesty a fellowshipy. Resilience Academy 2021 byla zaměřena na Bělorusko.

 

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

transition_logo_prg