Search
Close this search box.

Indopacifický čaj

V roce 2023 EH úspěšně rozjely nový koncept setkání, Indopacifický čaj. Tato série měsíčních neformálních networkingových setkání slouží k posílení vazeb mezi českými indopacifickými experty z think-tanků (např. AMO, Sinopsis, PSSI, Forum for Human Rights), vládních úřadů (včetně českých ministerstev zahraničních věcí, vnitra a obrany) i akademických a nezávislých odborníků. K diskusi o různých tématech souvisejících s bezpečností indopacifického regionu a České republiky budou přizváni noví lídři odborné komunity sídlící v Praze. Cílem této neformální networkingové platformy je posílit vazby mezi jednotlivými organizacemi účastníků, podpořit výměnu názorů a usnadnit navázání vztahů, které mohou v budoucnu vést k další, otevřenější spolupráci. Pomáhá také s hlubším pochopením problematiky související s Tchaj-wanem širší odborné komunitě obecně zaměřené na indo-pacifickou oblast. V současné době je na každé setkání zváno přibližně 40 českých individuálních odborníků.

Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku klubu Zuzanu Koškovou ([email protected])