Search
Close this search box.

Gruzie

Evropské hodnoty (EH) aktivně působí v Gruzii od roku 2018, kdy jejich zástupci začali během oficiálních návštěv budovat síť důvěryhodných kontaktů z řad odborné společnosti. Díky vynikajícím vztahům s mnoha místními partnery získaly EH odborné znalosti o regionu a důkladně ho poznaly z bezpečnostního i geopolitického hlediska. Od té doby informujeme NATO, diplomaty EU a další vysoké představitele o tématech souvisejících se škodlivým zahraničním vlivem – zejména ze strany Ruska a Číny – a dezinformacemi v Gruzii. V roce 2019 EH realizovaly projekt podpořený z Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem „Sdílení příkladů dobré praxe zkušeností mezi Českou republikou a Gruzií v oblasti mapování zahraničního vlivu autoritářských států a dezinformací“.
 
V roce 2020 byla iniciativa rozšířena na rozsáhlejší dvouletý projekt s názvem „Posílení odolnosti občanské společnosti v Gruzii vůči nepřátelským vlivovým operacím“. Cílem projektu je podpořit v Gruzii přechod k demokracii a pomoci místním nevládním organizacím posílením jejich celkové odolnosti vůči vnějšímu autoritářskému vlivu. V rámci projektu byly gruzínské nevládní organizace vybaveny nástroji, taktikami a postupy, které jim pomohou s obranou před zahraničními aktivitami, jež mají škodlivý vliv, a s jejich mapováním. Důležitou součástí projektu byly také praktické workshopy pro zástupce gruzínských nevládních organizací, podpůrná jednání se zúčastněnými stranami a západními partnery na regionální úrovni a na úrovni EU, jakož i organizace kulatých stolů a veřejných prezentací. Mezi další aktivity s víceúrovňovým dopadem patřilo pravidelné monitorování dezinformační scény a vydávání dvoutýdenního newsletteru, výzkumné studie odhalující a potírající nepřátelský zahraniční vliv v Gruzii a čtvrtletní zprávy sledující aktuální politický vývoj a dezinformace v Gruzii.
 
Projekt byl podpořen Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR a programem EDCP (Emerging Donors Challenge Program) americké organizace USAID.

Za podpory:

transition_logo_prg