Search
Close this search box.

Česko-ukrajinské fórum

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spouští Česko-ukrajinské fórum pro podporu nevládní spolupráce

V Kyjevě byl na druhém zasedání mezivládního Česko-ukrajinského fóra 26. května 2021 představen nový program pro podporu společných česko-ukrajinskýсh projektů realizovaných nevládními organizacemi z obou zemí. Smyslem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky na realizaci společných občanských iniciativ.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty bude tento nový česko-ukrajinský program koordinovat. Během roku 2021 expertní komise vybere nejméně třináct společných česko-ukrajinských projektů, kdy každý z nich bude podpořen v maximální výši 50 000 Kč (cca 65 000 UAH).

V rámci Česko-ukrajinského fóra chceme posílit vzájemnou nevládní spolupráci. Jsme rádi, že můžeme nyní nabídnout finanční podporu i pro projekty menších nevládních organizací a to včetně těch místních,“ říká David Stulík, vedoucí Východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a spolupředseda Česko–ukrajinského fóra. „Tato výzva není omezena na žádný konkrétní sektor. Chystáme se podpořit projekty, které by usnadnily výměnu zkušeností a know-how mezi českými a ukrajinskými nevládními organizacemi, a nadále posilovaly i mezilidské kontakty“.

Tento program je financován českým Ministerstvem zahraničních věcí prostřednictvím programu transformační spolupráce – Transition Promotion: „Na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky nás vždy těší, když můžeme podpořit smysluplné projekty, které otevírají nové možnosti česko-ukrajinského dialogu v různých sférách,“ uvádí Jaroslav Kurfürst, zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství českého Ministerstva zahraničních věcí. „Tento projekt propojuje české a ukrajinské nevládní organizace a umožňuje jim realizovat jejich společné iniciativy“.


 

Děkujeme všem za zaslané projektové žádosti. Termín pro podání návrhů projektů byl 25. června 2021.

O výsledcích hodnocení projektů byli všichni žadatelé informováni prostřednictvím uvedené emailové adresy.

Mezi úspěšné žadatele o mini grant patří následující organizace :

Žádající organizace | Partnerská organizace

 • NGO «Europe without barriers» | Intergration Centre Prague
 • Non-governmenal organization “Magnolia” | Cesta z krize, z. ú.
 • NGO “Media Initiative for Human Rights” | Institut pro politiku a společnost, z.s.
 • Non-governmental organization Emmaus | Yourchance o.p.s.
 • Charitable organization “Caritas – Lviv UGCC” | Charita Česká republika
 • Lviv Municipal Non-Governmental Organization “Children’s TV Theater” YURASHKY” | Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
 • Music Export Ukraine | Zabelov Group z. s.
 • Ukrainian Initiative in the Czech Republic | International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations of the «Lviv Polytechnic» National University
 • «WOMEN’S ASSOCIATION of UKRAINE «ACTION-RIVNE» | Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.
 • NGO “Oleksandriya Gender Information Center” | Team 4 Ukraine, z.s.
 • Post Bellum – Ukraine | Post Bellum CZ
 • Good card, z.s. | Fond rozvoje územního spolku hromady Dubove
 • LAG Hradecky venkov, o.p.s. | SDRUŽENÍ PRO EVROPSKÝ ROZVOJ KARPATSKÉHO REGIONU

 

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na adrese [email protected].


Výzva:

Za podpory:

transition_logo_prg