Search
Close this search box.

Středoevropský program

O programu

Program je od léta 2023 pozastaven

Středoevropský program se zaměřuje na monitorování a analýzu hybridních hrozeb, zahraničního vlivu a strategické komunikace v Maďarsku a na Slovensku. V rámci programu, který je řízen z Prahy, již Bezpečnostní centrum vydává dvoutýdenní zpravodaj „Orban Watch Briefing“, který poskytuje informace o nejnovějším vývoji v Maďarsku.

Na úkor vojenské, ekonomické a energetické bezpečnosti Evropy slouží Orbánův režim autoritářskému Rusku a zájmům Číny v sousedních zemích, v Bruselu i mimo něj. Pro pravidelné informace o této situaci se můžete přihlásit k odběru dvoutýdenního newsletteru Orban Watch Briefing.

Ruská agrese proti Ukrajině 24. února 2022 výrazně a dynamicky proměňuje geopolitickou situaci ve střední Evropě. Jako jeden z důsledků těchto dynamických změn se objevilo nové, strategičtější spojenectví mezi Polskem a Českou republikou. Obě země sdílejí podobné geopolitické, vojenské, hospodářské a sociální zájmy a obavy, pokud jde o situaci v Ukrajině a jejím okolí. Z hlediska regionální bezpečnosti mají Polsko a Česká republika strategický zájem na vítězství Ukrajiny nad Ruskou federací, na její budoucí úspěšné poválečné obnově a na její budoucí evropské integraci. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty již od roku 2020 zrealizovalo několik projektů podpořených Česko-polským fórem.