Search
Close this search box.

Případová studie Vrbětice

Efektivní politiky a mezinárodní spolupráce v boji proti dezinformacím

Tato kauza se týká výbuchu muničních skladů v obci Vrbětice v Česku. V dubnu 2021 český premiér a ministr vnitra oznámili, že výbuch způsobili ruští agenti, kteří jsou rovněž zodpovědní za otravu Sergeje Skripala a jeho dcery ve Velké Británii v roce 2018. Po tomto oznámení prokremelské dezinformační zdroje v Česku a na Slovensku začaly šířit dezinformace s cílem vyvolat zmatek a podkopat důvěru občanů v oficiální vyšetřování. K rychlému šíření dezinformací přispělo překrývání českého a slovenského informačního prostoru a neexistující jazyková bariéra.

Praktickým výstupem projektu je poskytnout institucím a úřadům doporučení, jak takovým masivním dezinformačním kampaním čelit a jaká preventivní opatření přijmout. Projekt definoval konkrétní kritéria, která umožnila vytvořit soubor doporučení pro každou zemi zvlášť. K dosažení tohoto cíle projekt využil nový software pro online analýzu vyvinutý slovenskou společností Gerulata Technologies. Důležité je, že projekt nekončí vypršením doby trvání projektu, ale naopak vytvořil mechanismus, který je použitelný i po skončení projektu.

Tento projekt byl realizován s podporou Evropského mediálního a informačního fondu (EMIF), spravovaného Nadací Calouste Gulbenkiana.