Program Red Watch

Vliv Číny se postupně nejen v Evropě stává bezpečnostním problémem. Komunistická Čína zatím na rozdíl od Ruska nepředstavuje pro evropské státy přímé vojenské ohrožení, nicméně v oblasti snah o nepřátelské ovlivňování cílových států jsou její aktivity obdobně nebezpečné, na což poukazují naše i spojenecké zpravodajské služby. Vzhledem k citlivosti tématu a zájmu čínských zpravodajských služeb prozatím nebudeme k plánům a aktivitám programu zveřejňovat další podrobnosti. Program Red Watch se zaměřuje na analýzu a potírání tohoto zhoubného vlivu.