Search
Close this search box.

Naše financování

Kde najdu sponzory bezpečnostního centra Evropské hodnoty?

Vždy transparentně uvádíme seznam našich partnerů za daný rok ve výročních zprávách. Podle nejpřísnějších standardů transparentnosti směřujeme od roku 2013 všechny naše nové projekty na náš transparentní účet v CZK, EURUSD, and GBP.

Nevadí vám, že část vašeho rozpočtu tvoří finance z veřejných zdrojů?

Ideálně bychom si přáli být podporováni z více druhů financování, bohužel však česká společnost není navyklá podporovat aktivity, které směřují ke zvyšování politické kultury (nikoliv jen ve spojení s tématem finanční korupce), hodnocení práce politiků a tvorby odborných doporučení. Jelikož si ceníme své nezávislosti, nepřijímáme jakékoliv finance, které by mohly poškodit naše jméno či jakkoliv ohrozit naší integritu.

Důkazem naší nezávislosti jsou naše výstupy, v nichž lze dohledat, s jakou mírou konstruktivní kritiky se stavíme k práci jednotlivých zákonodárců, politických stran a veřejných institucí, včetně vlády ČR a orgánů EU.

Ve vyspělých zemích světa je zvykem, že si veřejné instituce i soukromé nadace od nevládních specializovaných organizací objednávají studie či realizaci projektů, které neumějí či nemohou realizovat samy. Jsme hrdí na to, že jsme schopni vyhrávat veřejná výběrová řízení na české i evropské úrovni v soutěži s obdobně vybavenými nevládními specializovanými organizacemi. Proto rozhodně nelze říci, že bychom “žili z dotací”, pohybujeme se v konkurenčním prostředí think-tanků a výzkumných ústavů.

Když realizujete projekt ve spolupráci s institucí Evropské unie, čí názor hlásáte?

Vždy a jedině náš vlastní, který je výsledkem diskuse v našem odborném týmu. Projekty ve spolupráci s jakýmikoliv institucemi probíhají tak, že sepíšeme návrh projektu a pokud konkrétní výběrové řízení vyhrajeme, projekt realizujeme dle našeho plánu. Vyjádřený názor v žádném z našich výstupů nikdy není jakkoliv vázán na konkrétního partnera projektu. Důkazem může opět být znění našich konkrétních výstupů, v nichž se v hodnocení práce konkrétních evropských institucí nikterak neomezujeme.

Realizujeme množství projektů s partnery z různých částí politického spektra, čímž dokazujeme, že se naše činnost jeví jako prospěšná institucím a nadacím s různými ideovými základy.

Čí zájem ve svých výstupech sledujete?

Veškeré naše výstupy reprezentují pouze naše názory. V žádném případě nikdy nejsme žádným partnerem financováni k prosazování cizích názorů. Všechno, co říkáme či píšeme, vychází z našich vlastních názorů a vnímání světa s důrazem na hodnoty , které považujeme za důležité.

Za bezpečnostním centrem Evropské hodnoty nestojí žádný skrytý partner či sponzor. Management se podle principů dobré správy zpovídá správní a dozorčí radě. Práce ve správní a dozorčí radě je dobrovolná a není honorována.

Jak spolupracujete se státními institucemi a politickými stranami?

Abychom prosazovali naše doporučení, jako standardní think-tank spolupracujeme s různými státními institucemi a politickými stranami na formální i neformální bázi. Vysvětlujeme a argumentujeme naše doporučení, poskytujeme konzultace, či uzavřené briefingy. Naše spolupráce s politickými stranami je omezena tím, že se systematicky vyhýbáme spolupráci s extremistickými stranami (v současném Parlamentu ČR jde primárně o KSČM a SPD).