Search
Close this search box.

Czech Hub in Taiwan

V souvislosti s pandemií COVID-19 a náročnou politickou a hospodářskou situací navázaly Tchaj-wan a Česká republika v rámci svých neformálních, i když silných bilaterálních vztahů několik nových partnerství. Obchod společně s výzkumem a vývojem (VaV) představují důležité pilíře spolupráce, do níž jsou zapojeny jak podnikatelský, tak akademický sektor. Přestože tchajwanští investoři již vytvořili trvalou ekonomickou základnu, která podporuje další obchodní interakce, potenciál českého exportu na Tchaj-wan zůstává nevyužit. Kromě toho by potenciální propojení mezi příslušnými nevládními aktéry vytvořilo další vrstvu rychle se rozvíjejících vztahů mezi Tchaj-wanem a středovýchodoevropským regionem.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a Česko-tchajwanská obchodní komora proto ve spolupráci s dalšími partnery z Tchaj-wanu a České republiky založily nový Český hub na Tchaj-wanu, který bude napomáhat budování české komunity na Tchaj-wanu tím, že nabídne fyzický prostor a know-how pro nové i stávající iniciativy na Tchaj-wanu. Tato platforma bude zároveň sloužit jako jedinečný neformální nástroj pro posílení česko-tchajwanských vztahů, neboť umožní realizaci společných polostátních projektů. Tiskovou zprávu o slavnostním otevření najdete pod tímto odkazem.

V logu Českého hubu na Tchaj-wanu se prolínají listy lípy, národního stromu České republiky, a osmipaprskové slunce, které je inspirováno tchajwanskými symboly pro znamenitost a prosperitu, a vytvářejí tak celkový tvar čtyřlístku pro štěstí.