Search
Close this search box.

Program Bezpečnostních akademií

Program je od léta 2023 v rámci Evropských hodnot ukončen.

Cílem Programu Bezpečnostních akademií je posílit znalosti, kompetence a kapacity v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky u různých cílových skupin.  Stejně tak chceme přispět k výchově mladých talentů, kterým pomáháme s uplatněním v bezpečnostních institucích, ve státní správě a v nevládním sektoru. Rozšiřujeme počet odborníků na bezpečnostní hrozby na místech, kde se jimi mohou efektivně zabývat. 

Tematicky se projekty v rámci programu zaměřují na: fungování národních a mezinárodních bezpečnostních institucí; fungování armády, policie a zpravodajských služeb; praktické aspekty politického rozhodování o bezpečnostní politice; ochranu demokratických institucí před nelegitimním vlivovým působením autoritářských režimů; energetickou bezpečnost; politiku Východního partnerství, boj s dezinformacemi, mediální gramotnost a kybernetickou bezpečnost.

Stěžejním projektem programu je Bezpečnostní akademie, což je každoroční dvousemestrální vzdělávací program určený vybraným studentům magisterských a doktorských programů a také čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost a bezpečnostní politiku. Program sestává z pravidelných přednášek a workshopů, studijních cest a návštěv institucí (včetně zahraničních) a jeho důležitou součástí je personalizovaný dlouhodobý mentoringový program vedený zkušenými praktiky z oboru. Účastníkům pomáháme najít stáž dle jejich zaměření.