Search
Close this search box.

Minulé ročníky Bezpečnostní akademie

Bezpečnostní akademie 2021/2022

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spustilo v říjnu 2020 prakticky orientovaný dvousemestrální vzdělávací program Bezpečnostní akademie – program určený vybraným studentům magisterských a doktorských programů a také čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost a bezpečnostní politiku. Program pokračoval i v akademickém roce 2021/2022.

Část programu byla společná s paralelně probíhajícím programem realizovaným od podzimu 2021 na Slovensku našimi partnery z organizací STRATPOL – Strategic Policy Institute a Slovak Security Policy Institute.

Záštitu programu udělili: PhDr. Martin Povejšil, náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky; brig. gen. Miroslav Feix, M.S., velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Hlavními témata ročníku 2021/2022:

 • fungování národních a mezinárodních bezpečnostních institucí,
 • fungování armády, policie a zpravodajských služeb,
 • praktické aspekty politického rozhodování o bezpečnostní politice,
 • ochrana demokratických institucí před nelegitimním vlivovým působením autoritářských režimů,
 • energetická bezpečnost,
 • politika Východního partnerství,
 • kybernetická bezpečnost.

 

Bezpečnostní akademie probíhala od října 2021 do května 2022 a sestávala z těchto částí:

 • Workshopy na vybraná témata bezpečnostní politiky vedené zkušenými praktiky a neformální setkání s osobnostmi z bezpečnostních institucí

  • Dvouhodinové workshopy představující konkrétní témata bezpečnostní politiky. 
 • Mentoringový program

  • V průběhu října 2021 dostal každý z účastníků Bezpečnostní akademie přiděleného mentora z řad zkušených praktiků z oboru s ohledem na témata, kterým se věnuje. V průběhu Bezpečnostní akademie napsali účastníci ve spolupráci s mentorem analytickou esej na jedno z témat souvisejících s bezpečnostní politikou. Mentoři pracují mj. na Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Ministerstvu obrany ČR či v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a s účastníky budou konzultovat i možnosti jejich uplatnění.
 • Studijní cesta do Brna a Bratislavy

  • Účastníci navštívili během dvoudenní exkurze NÚKIB a Velitelství kybernetických sil a informačních operací AČR a absolvovali i návštěvy bezpečnostních a nevládních institucí v Bratislavě.
 • Studijní cesta do Bruselu

  • Třídenní cesta do institucí Evropské unie a do centrály NATO spojená se setkáním s českými zástupci v obou organizacích.
 • Studijní cesta do Berlína

  • Dvoudenní studijní cesta do Berlína, během které účastníci navštíví Bundestag a německé instituce i think-tanky věnující se mezinárodní bezpečnosti.
 • Možnost stáže

  • Účastníkům bezpečnostní akademie pomůžeme ve spolupráci s našimi partnery se zprostředkováním stáže dle tematického zaměření.

 

Co účastníci díky Bezpečnostní akademii získali?

 • Vhled do praktického fungování českých bezpečnostních institucí.
 • Cenné zkušenosti a aktuální poznatky o současných bezpečnostních výzvách v mezinárodních souvislostech.
 • Výrazným způsobem, díky praktickému vhledu a kontaktům, zvýšíte možnosti uplatnění na pracovním trhu v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti.
 • Stali se součástí komunity absolventů s přístupem do české bezpečnostní komunity.
 • Měli možnost rozvíjet svou kariéru v oboru ve spolupráci se zkušeným mentorem – praktikem české bezpečnostní politiky.
 • Užitečné kontakty na špičkové experty z ČR a ze zahraničí.
 • Možnost absolvovat stáž v některé z českých bezpečnostních institucí.
 • Vhled do fungování mezinárodních organizací a zahraničních institucí díky studijním cestám.

 

Mezi přednášejícími uplynulého programu byli:

 • Jan Lipavský, místopředseda obranného výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Martin Povejšil, náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Jan Havránek, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany České republiky
 • Miroslav Feix, velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády České republiky
 • Jan Jireš, vedoucí obranných poradců na Stálé delegaci České republiky při NATO
 • Ludvík Cimburek, poradce Náčelníka generálního štábu Armády České republiky pro Aktivní zálohy
 • Ota Šimák, ředitel Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost
 • Jan Kamínek, kontaktní místo k volebním pozorovatelským misím, Odbor lidských práv a transformační politiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky
 • Jan Paďourek, bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Daniel Bagge, bývalý kybernetický atašé na české ambasádě ve Washingtonu
 • Didi Kirsten Tatlow, seniorní analytička think-tanků Sinopsis a DGAP

 

První ročník Bezpečnostní akademie (2020/2021) úspěšně absolvovalo 13 účastníků, kteří i díky programu našli z velké části uplatnění v rámci bezpečnostních institucí.

Co na svou účast v Bezpečnostní akademii v roce 2020/2021 říkají sami účastníci?

„Program opravdu předčil veškerá moje očekávání, a to hned v několika směrech. Pomohl mi trochu otevřít oči, ujasnit si sama v sobě spoustu věcí a v neposlední řadě poznat spoustu skvělých lidí, se kterými se, doufám, budu potkávat dál – ať již pracovně, nebo soukromě.“

„Skutečně si myslím, že Bezpečnostní akademie má zářnou budoucnost a potenciál přinášet do budoucna ještě mnoha lidem spoustu užitku. Bylo mi opravdovou ctí být součástí jejího prvního ročníku!”

Program proběhl díky podpoře Konrad-Adenauer-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung e.V. a Nadace BLÍŽKSOBĚ. Partnerem Bezpečnostní akademie je Zastoupení Evropské komise v České republice.

logo_ce-en-quadri-COLOR