Search
Close this search box.

Sympozium "Na cestě k nové éře spolupráce mezi Japonskem a střední a východní Evropou: Ekonomická bezpečnost, boj proti dezinformacím a Tchaj-wan" v Tokiu

Dne 21. února 2024 se tým EH zúčastnil sympozia s názvem “Na cestě k nové éře spolupráce Japonska a střední a východní Evropy: Nová generace pro Japonsko a Japonsko: ekonomická bezpečnost, boj proti dezinformacím a Tchaj-wan” pořádaného The Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST) při Tokijské univerzitě. Na panelu vystoupil ředitel EH Jakub Janda, který hovořil o ekonomické bezpečnosti ve střední a východní Evropě. Vedoucí programu Red Watch, sinoložka EH Zuzana Košková hovořila o dezinformacích a vlivových operacích ve střední a východní Evropě a vedoucí tchajwanské kanceláře a analytik Marcin Jerzewski o přístupu střední a východní Evropy k Tchaj-wanu.
Po prezentacích následovaly otázky a odpovědi a diskuse s publikem a přítomnými odborníky.

Sympozium, které se konalo v areálu univerzity v japonském Tokiu, zahájil úvodní řečí ředitel RCAST Masakazu Sugiyama. Úvodní proslov přednesl J. E. Martin Klučar, velvyslanec České republiky v Tokiu.