Search
Close this search box.

Posílení koordinace česko-polské politiky v oblasti Východního partnerství, zejména v pomoci Ukrajině

Dochází ke vzniku nového, strategičtějšího spojenectví mezi Polskem a Českou republikou. Evropská integrace Ukrajiny představuje oblast, kde by polské a české zkušenosti a advokační úsilí mohly významně zvýšit šance Ukrajiny, která je v současné době kandidátskou zemí, na vstup do Evropské unie, až na to budou Ukrajina i EU připraveny a způsobilé.

Pokud bude Ukrajina ve svém úsilí o evropskou integraci úspěšná, mohla by dále motivovat ostatní země Východního partnerství, zejména Moldavsko a následně také Gruzii, aby zvýšily reformní úsilí směřující k tomuto cíli. Z úspěchu Ukrajiny, která je vlajkovou zemí tohoto regionu, by tak mohl těžit celý postsovětský východoevropský region. To by mohlo změnit hru na evropské geopolitické šachovnici. Je to příležitost, kterou by Ukrajina ani EU neměla promarnit.

Tento podklad k politické diskuzi navrhuje několik podnětů k zamyšlení se nad praktickými způsoby, jak by taková případná česko-polská spolupráce mohla vypadat. Klade si za cíl zahájit systematickou strategickou diskusi mezi českými a polskými experty, diplomaty a dalšími veřejnými činiteli. Společně bylo identifikováno sedm konkrétních politických oblastí, v nichž by Česká republika a Polsko mohly Ukrajině prakticky pomoci:

1. Příprava na přístupová jednání – institucionální uspořádání a výzvy
2. Připojení k jednotnému trhu
3. Vojenská spolupráce a pomoc
4. Energetická bezpečnost
5. Doprava a logistické propojení
6. Kybernetická bezpečnost a další hybridní hrozby
7. Mediální sektor

Podrobný popis oblastí najdete v reportu na níže uvedeném odkazu.

Tento diskusní policy paper vznikl v rámci projektu Česko-polské fórum 2022. Projekt je podporován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Za podpory: