Search
Close this search box.

Ruské dezinformační narativy – říjen 2022

Úvod

S pokračující ruskou vojenskou invazí v Ukrajině je nutné pravidelně věnovat pozornost narativům, pro jejichž šíření využívá Rusko pokročilých technik, a cílí tak na vyvolání nestability mezi svými oponenty. Šéf BIS, Michal Koudelka, označuje dezinformace „za jedno z největších bezpečnostních rizik pro bezpečnost České republiky“, jelikož „míří na pocity, na obavy, na strach určitých skupin obyvatelstva“. 

V následujícím reportu uvádíme výběr aktuálních prokremelských narativů šířených v prostředí webů, sociálních sítí a prostřednictvím řetězových e-mailů. 

 

Ukrajinští uprchlíci riziko šíření tuberkulózy v Česku nepředstavují

Tématem využívaným v ruských dezinformačních narativech namířených proti Ukrajincům je vytváření strachu z přenosu tuberkulózy, která se v Rusku a Ukrajině vyskytuje četněji než v ostatních evropských zemích. Již na jaře tohoto roku informovala ruská média o „biologickém pokusu“ údajně odhaleném během „speciální operace“, kdy měly být již dříve v Ukrajině záměrně vpuštěny do oběhu bankovky infikované bakteriálním onemocněním TBC. Informace byla následně vyvrácena iniciativou Stop Fake.

V témže období se zprávy varující před tuberkulózou přenášenou Ukrajinci objevily i v českém dezinformačním prostředí. Podle webu Manipulátoři se počátkem května 2022 řetězovými e-maily šířila falešná zpráva o ubytovaných Ukrajincích v pražské základní škole, kteří jsou TBC nakaženi a mohou ji tudíž přenést na děti.

Téma však zůstává aktuální. 21. 10. 2022 informovala Policie ČR o odchodu infekčního pacienta cizí národnosti z nemocnice na Vysočině a vyhlásila pátrání. Ačkoliv se podle posledních zpráv cizinec vrátil na Ukrajinu, zpráva o jeho odchodu má potenciál stát se nástrojem vyvolávání nenávisti proti Ukrajincům a Ukrajině v české dezinformační komunitě. V této souvislosti je třeba zdůrazňovat, že Česká republika je v léčbě tuberkulózy velmi vyspělá, a není proto třeba riziko zavlečení nákazy přeceňovat.

 

Údajné „špatné chování“ ukrajinských uprchlíků jako nástroj ruských médií 

Řetězové e-maily a dezinformační skupiny dále živí hoax, který se rozšířil již v polovině září tohoto roku, a to o údajném napadení ženy cizincem ukrajinské národnosti.

Žena zveřejnila fotografie s poraněnou tváří, kde nařkla údajného ukrajinského správce dětského hřiště z napadení. Podle vyjádření Policie ČR pro web Manipulátoři však došlo pouze ke „vzájemné strkanici“ žen, které po skončení otevírací doby odmítaly dětské hřiště opustit, a jeho správce, který cizincem ani nebyl. 

Podobná vyjádření proti Ukrajincům, v mnohých případech upravená nebo dezinterpretovaná, jsou podporována ruskými médii, která se aktivně snaží o diskreditaci Ukrajinců a jejich snahy bránit se ruské invazi. Ruská média již od začátku invaze varují před obsazováním pracovních míst v Evropě ukrajinskými uprchlíky a předpovídají „vystřízlivění Evropy“ v důsledku údajných stížností na chování Ukrajinců. Na počátku invaze zveřejnila ruská zpravodajská síť RIA Novosti článek, ve kterém cituje příspěvky na TikToku od anonymních uživatelů stěžujících si na údajné hrubé chování Ukrajinců. Tato rétorika se následně šíří z ruských médií i do řetězových e-mailů a prokremelských skupin na sociálních sítích, které zpochybňují a vysmívají se vlně solidarity, která vznikla po celé Evropě ihned po začátku ruské invaze v Ukrajině. 

 

Rusko bojuje s Ukrajinci, nikoliv s NATO a Západem

Po výbuchu Kerčského mostu, který pro Rusko představuje významnou spojnici, se objevila řada ruských „vysvětlení“, která se snaží situaci ospravedlnit ve vlastní prospěch a která popírají skutečnost, že výbuch byl ve skutečnosti zásadním selháním ruské armády. Nyní lze s jistotou říci, že žádné z vysvětlení nebylo pravdivé. 

Tvrzení zahrnovala jeden z velmi oblíbených narativů, který je využíván u většiny ruských vojenských neúspěchů v Ukrajině. Narativ spočívá v tvrzení, že Západ vede v Ukrajině tzv. zástupnou válku, kterou vede Západ společně s NATO právě proti Rusku. Cílem narativu je zároveň snižovat ukrajinské vojenské úspěchy na bojišti, neboť má být využívána pokročilá vojenská technika Západu, proti které se Rusko nemůže bránit. 

Válka se v poslední době postupně přeměnila na boj o infrastrukturu a významné logistické cíle, mezi které patří již zmíněný Kerčský most, ale také potrubí plynovodů Nord Stream 1 a 2. Ani státy NATO, ani Západ ale nejsou do války jakýmkoliv způsobem zapojeny. Pod záminkou míru se Rusko snaží přimět Ukrajinu k „vyjednávání“, která by ale ve výsledku vedla k postoupení některých ukrajinských území Ruské federaci. Západ naopak vybízí ke skutečnému mírovému jednání a stanovuje na začátek jednu podmínku, která zajišťuje skutečný mír v oblasti – Rusko opustí ukrajinská území a neodůvodněnou agresi v Ukrajině ukončí. Podobná ruská tvrzení o zástupné válce jsou dezinformační a do informačního prostoru jsou pravidelně vpouštěna např. skrze dezinformační web Sputniknews.

 

ČEZ nenabízí Ukrajincům výhodnější ceny elektřiny než českým spotřebitelům

V rámci energetické krize se během posledních měsíců na sociálních sítích objevila řada nepravdivých příspěvků spojených s cenou plynu a elektřiny pro Ukrajince. Příspěvky se pravidelně pokouší vyvolávat nenávist a nedůvěru k Ukrajincům, kteří prchají před válkou a v současné době přebývají v České republice. Jeden z příspěvků od anonymního uživatele „Honza Xyzxyz“ tvrdí, že český výrobce elektřiny ČEZ nabízel Ukrajincům výhodnější ceny elektřiny pomocí speciálního tarifu.

Poškozuje tak pověst nejen Ukrajinců, kteří jsou portrétováni jako zvýhodňovaná vrstva obyvatel, ale zároveň je z vytvoření tarifu obviňována vláda Petra Fialy, která měla dle vyjádření uživatele „diskriminovat vlastní obyvatelstvo“. Podobně jako ostatní příspěvky diskriminující Ukrajince na našem území je i tento nepravdivý. ČEZ ve skutečnosti Ukrajincům levnější ceny elektřiny než Čechům nenabízí. ČEZ tuto informaci potvrdil nezávislé fact-checkingové agentuře AFP Czech Republic a dodal, že nabízené tarify nejsou tvořeny v závislosti na národnosti klientů. 

Jak potvrdil jeden z nezávislých právních expertů docent Josef Kotásek, zmíněný postup by byl v případě jeho pravdivosti zcela jistě diskriminační. K danému případu v rámci e-mailu z 14. října 2022 dodal: „Nabídka výhodnějšího tarifu dle národnosti odběratele by byla velmi pravděpodobně diskriminací spotřebitele dle § 6 zákona na ochranu spotřebitele. (…) Nelze bezdůvodně zvýhodnit některé skupiny spotřebitelů před jinými.“ V současné době žádný z ceníků ČEZu zvláštní sazbu pro Ukrajince nebo jiné národnosti nenabízí.

Podle dostupných informací byla fotografie falešného ceníku převzata z dezinformačního serveru d-fens, který dezinformace šíří pravidelně. Na Twitteru byla podobná informace vyvrácena i oficiální účtem @SkupinaČEZ. I přestože se podobná tvrzení nezakládají na pravdě, daří se jim na sociálních sítích sbírat stovky sdílení a pravidelně tak poškozují pověst ukrajinských uprchlíků.

 

Zelenskyj NATO o jaderný zásah proti Rusku nepožádal

Terčem dezinformačních narativů se pravidelně stává ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na začátku října využily prokremelské dezinformační kanály dezinterpretace rozhovoru, který Zelenskyj poskytl organizaci Lowy Institute se sídlem v Sydney. Zde pomocí tlumočníka vyjádřil myšlenku, že k odstrašení Ruska od použití jaderných zbraní musí NATO a mezinárodní společenství podniknout „preventivní údery“, než se tlumočník opravil a řekl „preventivní akce“. Tohoto přeřeknutí následně využili dezinformátoři k šíření strachu z jaderné války s tvrzením, že ukrajinský prezident údajně žádá NATO o jaderný útok na Rusko. Obrací tak pozornost od skutečnosti, že je to právě ruské vedení, které pravidelně operuje s hrozbou použití vlastních jaderných zbraní strategicky za účelem vytvoření chaosu.

Další z hoaxů šířených v prokremelských skupinách na sociálních sítích a pomocí řetězových e-mailů je údajné rozprodávání ukrajinské půdy „americkým společnostem“, což je podle dezinformace příčinou nedostatku pšenice. Tento hoax zároveň znevažuje důsledky probíhající ruské války v Ukrajině a snaží se krizi svést na Zelenského. Podle zákona však cizinci vůbec ukrajinskou půdu kupovat nemohou. 

 

Závěr a doporučení

Rusko vedle vojenské síly klade zásadní důraz i na využití jakýchkoliv možných dostupných nevojenských prostředků k oslabení protivníka. Informační válka, kterou vede paralelně s vojenskou invazí v Ukrajině, představuje velké riziko pro Evropu, která musí být připravena ruské útoky tohoto typu adresovat, a politici jednotlivých zemí musí adekvátně reagovat. Živení dezinformací, hoaxů a záměrné dezinterpretace informací z ruské strany slouží k podlomení jednoty soupeře, kterým je pro Rusko celý Západ jako celek. 

Klíčové je vytváření povědomí o těchto aktivitách a vypracování jasné a konzistentní strategické komunikace s občany. V tomto ohledu je třeba nejprve bezpečně znát vlastnosti a slabiny cílové skupiny a vytvořit základní narativ, který jasně a přehledně osvětlí i komplikovanější problematiku. Dezinformace je třeba vždy adresovat, rozebrat a vyvrátit jasnými argumenty srozumitelně pro cílové publikum tak, aby byl eliminován prostor pro relativizaci. 

Dalším pilířem vytváření rezistence proti dezinformacím je pravidelné posilování mediální gramotnosti mezi občany, například pomocí pravidelných kurzů pro zaměstnance státní správy a firem, workshopů pro školy nebo besed pro seniory. Vytrvalé zvyšování povědomí mezi občany o riziku dezinformací vede k budování vyšší odolnosti, čímž se zvyšuje potenciál aktéry využívající těchto taktik oslabit.

V případě velkých společností, kterou byl např. již zmíněný ČEZ, je možné se od nepravdivých tvrzení veřejně distancovat, upozornit své klienty na výskyt konkrétní dezinformace a varovat je před rizikem, které dezinformace představují. Přehlížení podobných nepravdivých informací dává dezinformátorům volný prostor šířit nepravdivá tvrzení opakovaně a ve větší šíři.