Search
Close this search box.

Česká vláda by měla co nejdříve přijmout a začít implementovat plán na boj proti dezinformacím, a to zejména v oblastech jasné odpovědnosti za tuto agendu a zajištění finančních a personálních prostředků

Jaký je současný stav? Na konci prosince 2022 Deník N informoval o tom, že odborníci z Úřadu vlády a ministerstva vnitra již připravili konkrétní plán, jak by český stát měl bojovat s dezinformacemi. Plán se týká celé řady oblastí, od mediálního vzdělávání přes stíhání šiřitelů dezinformačních webů či demonetizaci dezinformačních kanálů až po finanční podporu nezávislých médií či neziskových organizací. Lze předpokládat, že tento plán bude procházet mezirezortním připomínkovým řízením a poté bude předložen Vládě ČR ke schválení. Podle vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy by vláda mohla plán projednat do března 2023.

Proč je boj s dezinformacemi stěžejní? Česká společnost je minimálně od roku 2014 častým cílem dezinformačních kampaní. Celá řada z nich koresponduje se zájmy Kremlu na našem území a pandemie covidu-19 navíc ukázala, že dezinformační kampaně mohou nejen nahlodat důvěru v demokracii, ale také ohrožovat lidské životy. Například podle průzkumu STEM publikovaném v březnu 2021 na 40 % Čechů a Češek používajících internet důvěřovalo dezinformacím a konspiracím o covidu-19. Čeští občané a občanky zároveň považují dezinformace za hrozbu. Podle jiného průzkumu agentury STEM z května 2022 76 % občanů a občanek považuje dezinformace za ohrožení bezpečnosti ČR.

Které oblasti boje proti dezinformacím považujeme za nejdůležitější? Výše zmíněný plán zahrnuje celou řadu oblastí, ve kterých jeho autoři navrhují kroky, které by česká vláda měla podniknout. Jinak proti dezinformacím ani bojovat nejde, jelikož se jedná o komplexní problém, jehož dopady pak můžeme vidět na mnoha úrovních státu a společnosti. Za naprosto nejstěžejnější ovšem považujeme dva konkrétní kroky:

  • Vláda musí určit jasnou gesci za tuto oblast, tedy aby byla přidělena jasná odpovědnost za implementaci plánu a koordinaci mezi ostatními institucemi. Pokud se tak nestane, citlivou oblast boje proti dezinformacím si budou různé úřady přehazovat jako horký brambor.
  • Vláda musí pro boj proti dezinformacím uvolnit dostatečné množství finančních prostředků tak, aby bylo zároveň zajištěno adekvátní personální obsazení pro tuto agendu na příslušných úřadech. Bez kvalitního personálu a dostatku financí nebude možné plán implementovat efektivně.