Česká vláda by měla pokračovat v aktivní zahraniční politice vůči Ukrajině i po skončení předsednictví v Radě EU

České předsednictví připadlo na období nevyprovokované pokračující ruské agrese proti Ukrajině.

Česká zahraniční politika byla během předsednictví v záležitostech, jako je podpora Ukrajiny, sankce proti Ruské federaci, energetická bezpečnost či také ochrana základních práv a demokratických hodnot v Maďarsku, velmi viditelná a pozitivně oceňována dalšími západními zeměmi, které prosazují stejné zahraničněpolitické principy a hodnoty. A to i přes to, že předsednická země má být z titulu této funkce spíše prostřednická a nestranná (tzv. „honest broker“ – nestranný zprostředkovatel).

Česká vláda by měla v těchto aktivitách pokračovat i po skončení předsednictví v Radě EU, a dokonce by měla navýšit svoji angažovanost a důraz ve výše uvedených záležitostech (pomoc Ukrajině, sankce a vztahy s Ruskem, stav demokracie v Maďarsku) , protože už od ČR nebude očekáváno a požadováno ze strany ostatních členských zemí či institucí EU býti nestranným zprostředkovatelem („honest broker“).