Search
Close this search box.

Čtvrtletní zpráva o politické situaci v Gruzii a souvisejícím zahraničním škodlivém vlivu - 7. vydání

Následující čtvrtletní zpráva (7. VYDÁNÍ) nabízí shrnutí gruzínské politické krize a jejího vývoje od října do prosince 2021. Od místních voleb v říjnu 2021 se krize prohloubila. Jmenování nejvyšších soudců a neúspěchy v soudnictví a vládě prava zklamaly západní partnery Gruzie. Navíc, příchod bývalého prezidenta, Michail Saakašviliho, jěště zvýšil již existující politickou polarizaci v zemi. Od událostí popsaných v předchozí čtvrtletní zprávě představuje tato zpráva pokračující politickou slepou uličku v Gruzii a zdůrazňuje významné změny.