Search
Close this search box.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Nový Středoevropský program zaměřený na Maďarsko a Slovensko

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spustilo nový program, který se bude věnovat monitorování a analýze hybridních hrozeb, zahraničního vlivu a strategické komunikace v Maďarsku a na Slovensku. V rámci programu, který bude řízen z Prahy, již Bezpečnostní centrum vydává dvoutýdenní zpravodaj „Orban Watch Briefing“, který poskytuje informace o nejnovějším vývoji v Maďarsku.

Victor Breiner, specialista na mezinárodní bezpečnost, se připojuje k týmu jako seniorní analytik Středoevropského programu v Bratislavě. Breiner přináší více než 14 let zkušeností z mezinárodních médiích, neziskových organizacích a ze státní správy. Je držitelem dvou magisterských titulů v oborech mezinárodní bezpečnosti a německého jazyka. Dekádu pracoval na analyzování a zabraňování šíření nepřátelského zahraničního vlivu, založil a vedl portál Infosecurity.sk a podcast Disinfo Report. Pracoval jako poradce a později jako ředitel na slovenském ministerstvu obrany se zaměřením na tvorbu veřejných politik a strategických dokumentů souvisejících se zmírňováním hybridních hrozeb, jako je např. Akční plán koordinovaného boje proti hybridním hrozbám 2022–2024.

„Středoevropský program se zaměří na monitorování a analýzu hybridních hrozeb a nepřátelského zahraničního vlivu, na strategickou komunikaci v Maďarsku a na Slovensku a poskytne postřehy tvůrcům politik a veřejnosti,“ řekl Victor Breiner. „Naším cílem je být spolehlivým zdrojem informací a analýz pro zájemce o tento region.“

V dlouhodobém horizontu plánuje Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty svou činnost na Slovensku, v zemi silně zasažené dezinformačními kampaněmi a zahraničním vlivem, rozšířit.

„Nepřátelský vliv Orbánova režimu na sousední země nás skutečně znepokojuje,“ řekl ředitel Centra Jakub Janda. „Tento program spouštíme, abychom tvůrcům politik a občanské společnosti poskytli spolehlivou a včasnou analýzu situace v Maďarsku a na Slovensku. Naším cílem je zajistit, aby lidé v tomto regionu mohli činit informovaná rozhodnutí a nebyli manipulováni zlovolnými aktéry,“ dodala zástupkyně ředitele a vedoucí Středoevropského programu Andrea Michalcová.

Založení Středoevropského programu vychází z přesvědčení, že prohloubení vztahů a sdílení znalostí mezi Českou republikou a Slovenskem bude přínosem pro obě země, které prosazují hodnoty právního státu, lidská práva a bezpečnost. Program je podpořen individuálními dárci a analytici programu budou pravidelně vydávat bezpečnostní brífinky a zprávy se zaměřením na situaci v Maďarsku a na Slovensku. Program bude také organizovat akce a kulaté stoly usnadňující diskuse mezi odborníky, tvůrci politik a zástupci občanské společnosti.

Chcete-li zůstat informováni o nejnovějším vývoji v regionu, přihlaste se k odběru zpravodaje „Orban Watch Briefing“ na níže uvedeném odkazu.

Pro další informace kontaktujte:

Andrea Michalcová
Zástupkyně ředitele a vedoucí Středoevropského programu
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
andrea.michalcova(at)europeanvalues.cz