Victor Breiner

victor.breiner(at)europeanvalues.cz

Victor Breiner je specialista na mezinárodní bezpečnost s více než 14letou zkušeností z mezinárodních médiích, neziskových organizacích a ze státní správy. Je držitelem dvou magisterských titulů v oboru mezinárodní bezpečnost a německý jazyk. Dekádu pracoval na analyzování a potírání nepřátelského zahraničního vlivu, založil a vedl portál Infosecurity.sk a podcast Disinfo Report. Pracoval jako poradce a později ředitel na slovenském ministerstvu obrany se zaměřením na tvorbu veřejných politik a strategických dokumentů souvisejících se zmírňováním hybridních hrozeb, jako je Akční plán koordinovaného boje proti hybridním hrozbám 2022-2024.

Vystoupení a zmínky v médiích