Search
Close this search box.

Dialog o odolnosti vůči dezinformacím: Zkušenosti ze střední a východní Evropy

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty otevře nový roční vzdělávací program pro mládež ve věku 18-25 let. Program nabízí unikátní možnost pro setkávání mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí a tvorbu digitálního nástroje (e-learningu). Celý jeho obsah je určený mladým lidem ze šesti zapojených zemí (České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny a Gruzie).

Cílem programu je přispět k většímu zapojení mladých lidí do demokratického života v Evropě na různých úrovních, zejména se zřetelem na jejich politickou participaci a posílení jejich digitálních kompetencí a mediální gramotnosti.

 

Hlavními tématy programu jsou:

 • rozvoj digitálních kompetencí a mediální gramotnosti
 • posilování schopnosti vyhodnocovat informace a dále s nimi pracovat a přispět tak ke zvýšení odolnosti mladých lidí vůči hybridním hrozbám
 • zvýšení povědomí mladých lidí o společných evropských hodnotách

Součástí programu budou studijní cesty do Berlína, Bratislavy, Brna a Varšavy spojené s návštěvou institucí zaměřených na bezpečnostní problematiku (termíny se mohou měnit s ohledem na aktuální cestovní omezení).

 • Brno (6. – 8. března 2022)

 • Varšava (2. – 4. června 2022)

 • Bratislava (6. – 8. října 2022)

 • Berlín (21.-23. listopadu 2022)

 

Co díky účasti v programu získáte?

 • Příležitost pro rozvoj znalostí a měkkých dovedností.
 • Unikátní možnost seznámení se s tématy bezpečnostní politiky.
 • Rozvoj mediální gramotnosti a digitálních kompetencí.
 • Cenné zkušenosti a aktuální poznatky o současných bezpečnostních výzvách v mezinárodních souvislostech.
 • Užitečné kontakty na špičkové experty z ČR a ze zahraničí.

Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

 Partnery projektu jsou:

 • Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, Česká republika
 • Institut strategických politik n.o. (STRATPOL), Slovensko
 • Fundacja Warsaw Institute, Polsko
 • Europäische Akademie Berlin, Německo
 • Internews Ukraine
 • Georgia´s Reforms Associates