Search
Close this search box.

TISKOVÁ ZPRÁVA (EDIT): Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty představuje svou tchajwanskou kancelář za podpory českého a tchajwanského ministra zahraničí

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty (EH) 28. ledna 2022 slavnostně zahájilo činnost své tchajwanské kanceláře v centru Tchaj-peje. Jakožto první soukromý evropský think tank s oficiální právní přítomností na Tchaj-wanu představil tento nestranický institut sídlící v Praze svůj plán na rozšíření spolupráce mezi střední Evropou a Tchaj-wanem. Fyzická kancelář EH v Tchaj-peji se stálými zaměstnanci na Tchaj-wanu začne fungovat na začátku jara 2022. Kancelář je možné kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Za obsahové výstupy a mediální dotazy v naší nově spuštěné kanceláři v Taipei je zodpovědný analytik Marcin Jerzewski.

Nadcházející desetiletí se ponesou v duchu útoků Komunistické strany Číny na liberální demokracie po celém světě, přičemž Tchaj-wan představuje první obrannou linii. Je proto zřejmé, že evropské demokracie musí podporovat obranu a suverenitu Tchaj-wanu a zároveň se o této hrozbě dozvídat více od nejlepších tchajwanských odborníků, abychom mohli chránit naše vlastní instituce v Evropě. V několika odvážných středoevropských zemí vznikají pozitivní impulzy k otevírání politických vztahů s Tchaj-wanem, takže úkolem odborníků na bezpečnostní politiku, jako jsme my a naši tchajwanští přátelé, je využít tento diplomatický impuls k vytvoření praktických projektů spolupráce a sdílení znalostí.

Moje vlastní zkušenost z posledních čtyř měsíců tady na Tchaj-wanu je jednoznačná – tchajwanské odborné instituce jsou přátelské a ochotné sdílet své znalosti, a to se  právě chystáme začít dělat. Naší vizí je, že kancelář EH v Tchaj-peji bude sloužit jako středoevropské centrum pro praktickou spolupráci a sdílení znalostí v oblasti národní bezpečnosti. Máme v plánu nadále přivádět do naší tchajwanské kanceláře středoevropské hostující kolegy, rozšiřovat naše programy výměn informací v oblasti bezpečnosti s přáteli, jako je INDSR a další, nebo nadále přivádět vysoké evropské představitele z oblasti obrany, jako je například náměstek českého ministra obrany, který nedávno vystoupil na jednom z našich kulatých stolů, který jsme pořádali společně s INDSR,” uvedl Jakub Janda, ředitel EH.

  • Jakub Janda, ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Pozvaní řečníci zastupující instituce, s nimiž tchajpejská kancelář EH plánuje spolupracovat, předali následující sdělení:

  • Zpráva ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, kterou předal Patrick Rumlar, vedoucí České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej

„Česká republika a Tchaj-wan jsou tradičně blízkými partnery, které spojuje víra, stejné hodnoty a principy, z nichž nejdůležitější jsou demokracie a ochrana lidských práv. (…) Jsem rád, že se dnes spektrum naší spolupráce rozšířilo o trvalou přítomnost českého think tanku na Tchaj-wanu. Přeji Evropským hodnotám v jejich misi na Tchaj-wanu mnoho úspěchů.“

  • Ministr zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wanu) Joseph Wu

„Jsem velmi potěšen, že EH otevírají kancelář v Tchaj-peji. Zřízení tchajpejské kanceláře EH je ukázkou toho, čeho lze dosáhnout, když živoucí demokracie spolupracují. Upřímně doufám, že tchajpejská kancelář EH bude moci sdílet své odborné znalosti s výzkumnými pracovníky a institucemi na Tchaj-wanu. Jsem přesvědčen, že tyto výměny přinesou cenné poznatky a praktická protiopatření v boji proti hybridním hrozbám dezinformací, kybernetických útoků a ekonomického nátlaku.”

  • Sandra Oudkirk, ředitelka Amerického institutu na Tchaj-wanu

„(…) z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je fórem pro diskusi, způsobem, jak zviditelnit myšlenky a sblížit myslitele. (…) zřízení tohoto centra podtrhuje přínos Tchaj-wanu k demokratickým hodnotám a přesvědčením, která sdílíme jak s Tchaj-wanem, tak s našimi evropskými partnery. Jedná se také o projev uznání klíčové role Tchaj-wanu v regionální bezpečnosti. Stejně jako má Tchaj-wanu co nabídnout Evropa, má Tchaj-wan jakožto hlavní cíl nepřátelských aktivit ČLR rozsáhlé odborné znalosti, které může sdílet s evropskými partnery. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty poskytne prostor pro sdílení svobodných a otevřených myšlenek i informací. () Takže, Jakube (Jakub Janda, ředitel EH), na spolupráci s vámi se těšíme.”

 

  • I-Chung Lai, prezident nadace Prospect Foundation

„() jakožto prezident think tanku hledám partnerství (), které by nám pomohlo rozšířit naše znalosti o středovýchodní Evropě. () Jsem velmi potěšen, že EH přišly na Tchaj-wan a založily tuto kancelář, abychom mohli prohloubit naše vztahy a partnerství s dalšími podobně smýšlejícími organizacemi ve střední a východní Evropě.“

  • Chen-Wei Lin, generální ředitel Institutu pro národní obranu a bezpečnostní výzkum (INDSR)

„V posledních několika letech vznikly v regionu bezpečnostní aliance a obranné plánování mezi podobně smýšlejícími cizími zeměmi, což bylo dříve nemyslitelné. Tento nový trend by měl být podpořen jasnou a konzistentní politickou analýzou (…) Kdo jiný než INDSR a EH by se měl o tak důležitou práci postarat, že? () Díky přítomnosti Bezpečnostního centra Evropské hodnoty zde v Tchaj-peji se můžeme učit jeden od druhého a společně řešit zásadní problémy. Společně tak můžeme být hlasitější, vyjadřovat své názory, být inovativní, efektivní a velkolepí.“

ZMÍNKY V MÉDIÍCH