Search
Close this search box.

Mapování aktérů a narativů o Vrbětické kauze v českém a slovenském infromačním prostoru

Hlavním cílem zprávy je důkladně prozkoumat spletité dezinformační prostředí kolem případu Vrbětice v Česku a na Slovensku, které vzniklo v reakci na odhalení sedmiletého vyšetřování, jež spojuje incident – výbuch muničního skladu s ruskými agenty a případem otravy Skripala ve Velké Británii. Cílem těchto dezinformací bylo vyvolat zmatek a podkopat důvěru v oficiální vyšetřování. Společné úsilí rovněž vrhlo světlo na vzájemné působení prokremelských dezinformačních sfér v Česku i na Slovensku. Hlavní analýza této studie zahrnovala použití moderního softwaru společnosti Gerulata Technologies k mapování převládajících dezinformačních narativů v obou zemích a identifikaci významných zdrojů dezinformací v jejich online prostředí. Komparativní hodnocení poukázalo na odlišné vzorce šíření dezinformací, a to navzdory společným charakteristikám obou národů.

Tato analýza byla vypracována s podporou Evropského mediálního a informačního fondu prostřednictvím Nadace Calouste Gulbenkiana.