Search
Close this search box.

Etický kodex

I. Transparentní financování

  1. Veškeré příjmy slouží pouze k naplňování cílů a prosazování hodnot Centra.
  2. Členové Dozorčí rady vykonávají svou práci v těchto orgánech dobrovolně bez nároku na odměnu.
  3. Každý rok zveřejňujeme naše aktivity, složení týmu, příjmy i výdaje ve výroční zprávě.
  4. Používáme transparentní bankovní účet v těchto měnách: CZK, EUR, USD, GBP. Prohlédnout si je můžete zde.

II. Konflikty zájmů 

  1. Nezaložila, ani nás neřídí žádná politická strana, firma, zájmová skupina, ani jakýkoliv jiný subjekt. Veškeré aktivity instituce určuje Správní rada a řídí Výkonný ředitel v rámci Managementu.
  2. Posláním Bezpečnostního centra Evropské hodnoty je obrana liberální demokracie, což mimo jiné dělá zachováváním široké politické shody na euroatlantickém konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice. K tomu buduje vztahy s představiteli vlády i všech demokratických politických stran.
  3. Pokud se jednotliví členové, zaměstnanci či spolupracovníci Centra v rámci svého podnikání, jiných pracovních úvazků nebo osobních zájmů hodlají účastnit volebních kampaní či práce jakéhokoliv politika nebo politické strany, informují o tom předem Správní radu Evropských hodnot. Po dobu takového angažmá transparentně oddělují, kdy jednají jménem Centra a kdy v jiné roli.
  4. S osobními údaji nakládáme v souladu s GDPR.