Search
Close this search box.

Rozkvetou opět slunečnice? Protesty proti legislativním reformám na Tchaj-wanu

Protesty v ulicích Tchaj-peje, foto: Su Chiao-hui

Co se děje?

Více než 30 000 lidí se v úterý shromáždilo před Legislativním dvorem, tchajwanským jednokomorovým parlamentem, aby protestovali proti tlaku Čínské nacionalistické strany (Kuomintang; KMT) a Tchajwanské lidové strany (TPP) na posílení legislativní moci.

Toto masové shromáždění, se odehrálo pouhý den po inauguraci Williama Laje (Lai Ching-te; 賴清德) z Demokratické pokrokové strany (DPP), do úřadu prezidenta a reagovalo na rvačku, která vypukla ve sněmovně o týden dříve. DPP tehdy obvinila KMT a TPP ze snahy protlačit návrh a vyhnout se při tom obvyklému procesu konzultací.

Protesty se zaměřují na obsah navrhovaných dodatků zákona upravujícího pravomoci legislativního dvora (Law Governing the Legislative Yuan’s Power, 立法院職權行使法) a na proces, kterým se je opoziční strany (které mají v zákonodárném dvoře většinu) snažily prosadit. Reformy by umožnily zákonodárcům předvolávat soukromé osoby, vládní úředníky a další a požadovat, aby uváděli citlivé informace, včetně dokumentů s možnými důsledky pro národní bezpečnost. DPP a protestující také kritizovali opoziční strany za blokování odpovídajících návrhů zákonů sestavených DPP z přezkoumání na schůzích výborů, vedení zákulisních jednání a uchýlení se k netransparentním hlasovacím procedurám.

 

Jaké jsou širší souvislosti?

Ve volbách v lednu 2024 dosáhla Demokratická pokroková strana historicky třetího vítězství v prezidentském klání za sebou, zároveň však ztratila kontrolu nad legislativním dvorem. Vzhledem k tomu, že KMT získala 52 křesel a Lajova DPP 51 křesel, nezískala ani jedna ze dvou hlavních tchajwanských stran absolutní většinu v jednokomorovém legislativním dvoře, čímž se relativně nová TPP se svými osmi zákonodárci stala „kritickou menšinou“ (關鍵少數). 

Reformy, které měly legislativnímu dvoru udělit větší pravomoci, byly rozhodujícím tématem volební kampaně. Všechny tři strany zastoupené ve sněmovně vyjádřily ochotu změnit pravomoci a postupy legislativního dvora, neshodly se však na rozsahu změn.

Probíhající spor se týká tří hlavních změn navrhovaných KMT a TPP. Zaprvé by prezident musel na výzvu legislativního dvora přednést do 1. března výroční projev a na místě odpovídat na otázky zákonodárců. Za druhé by legislativní dvůr získal prokurátorské pravomoci a byly by zavedeny tresty za prodlení s odpovědí parlamentu, zatajování informací nebo poskytování nepravdivých prohlášení během vyšetřování, šetření nebo slyšení. Za třetí, „pohrdání legislativním dvorem“ by se stalo trestným činem, který by byl trestný podle trestního zákoníku. Ti, kdo kritizují současnou trajektorii reforem, poukazují také na procedurální problémy, neboť návrhy zákonů nebyly přezkoumány řádek po řádku ve Výboru pro soudnictví a organické zákony a stanovy (Judiciary and Organic Laws and Statutes Committee).

„(KMT a TPP) dále překračují rozsah a pravomoci parlamentních orgánů, které se vyskytují ve většině ostatních ústavních demokracií, včetně toho, že umožňují uvěznění vládních úředníků jen za to, že kladou otázky během slyšení,“ uvedla DPP v prohlášení podepsaném mezinárodními odborníky.

Skupiny tchajwanské občanské společnosti se také nadále hlásí ke kritice reforem navrhovaných opozičními stranami. Tchajwanská asociace pro lidská práva (The Taiwan Association of Human Rights) tvrdí, že změny „fakticky povedou k tomu, že zákonodárná moc bude zasahovat do funkcí výkonné moci, čímž bude porušen základní princip dělby moci v demokratické společnosti“. Mezitím Tchajwanská advokátní komora (Taiwan Bar Association) obvinila KMT z „ničení fungování principů ústavní demokracie Tchaj-wanu“ ve snaze prosazovat své vlastní zájmy. Rovněž vyzvala zákonodárce, aby dodržovali demokratické principy a řídili se legislativními postupy a aby zajistili, že návrhy zákonů obdrží legitimní kontrolu. 

Protesty budou pokračovat v pátek, kdy legislativní dvůr bude pokračovat v debatách o pozměňovacích návrzích ke svým pravomocem.

 

Proč je to důležité?

Konflikt mezi legislativním sborem, v němž mají KMT a TPP dohromady většinu křesel, a výkonnou mocí může v příštích čtyřech letech vést k zablokování procesu tvorby a provádění tchajwanské politiky. Ve svém inauguračním projevu William Laj zmínil potřebu soužití: „Většina by měla respektovat menšinu, zatímco menšina akceptuje vládu většiny. Jen tak se můžeme vyhnout konfliktům a udržet stabilní a harmonickou společnost.“ Tchajwanská politická scéna ale zůstává stále silně polarizovaná a vyhlídky na zefektivnění koordinace politiky mezi jednotlivými stranami se jeví chmurně.

Odborníci na čínsko-tchajwanské vztahy navíc již dříve poukazovali na Legislativní dvůr jako na potenciální cestu, kterou může Čína uplatňovat svůj vliv na Tchaj-wan a jeho demokratické instituce a procesy. Například čínský exilový spisovatel Jüan Chung-pin (袁紅冰) prohlásil, že předseda legislativního dvora Chan Kuo-jü (韓國瑜) a vůdce většiny Fu Kchun-čchi (傅崐萁) zůstávají pod vlivem Oddělení jednotné fronty ústředního výboru Komunistické strany Číny. Současný spor proto podtrhuje, jak důležité je zkoumat vztahy tchajwanských politiků s politickými elitami na opačné straně Tchajwanské úžiny.