Search
Close this search box.

Vláda by měla vyhodnotit svá selhání v krizové komunikaci během pandemie

Během posledních dvou měsíců česká státní správa prošla zátěžovým testem své komunikace. Důvěra ve vládní opatření během nouzového stavu byla opakovaně narušována kvůli nekoordinované komunikaci státních složek, neschopnosti aplikovat základní zásady krizové komunikace a evidentnímu nezvládnutí nadresortní koordinace komunikace. Přitom již v prosinci 2016 byl vládou schválen Audit národní bezpečnosti, který například stanovuje jako potřebné kroky vytvoření týmů strategické komunikace na silových rezortech. To se za necelé čtyři roky stalo pouze na ministerstvu vnitra (kde vzniklo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám), zatímco rezorty obrany a zahraničí stále byť malé týmy koordinující plánování a realizaci strategické komunikace nemají. Neschopnost státní správy efektivně komunikovat v krizové situaci probíhající pandemie se tak ukázala v celé nahotě. Dalším dlouhodobým selháním státu je faktická absence koordinační role Úřadu vlády v oblasti strategické komunikace bezpečnostních témat.

Vláda by po skončení urgentní fáze pandemické krize měla provést vyhodnocení svých komunikačních chyb tak, aby byly popsány systémové problémy. Toto vyhodnocení by mělo být začleněno do každoročního vyhodnocení Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti, který je předkládán Bezpečnostní radě státu.