Search
Close this search box.

Vláda by měla přijmout sérii opatření v návaznosti na alarmující výroční zprávu BIS

 1. Ruské sítě okolo českých politiků

„Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv v oblastech zájmu RF.“ Zde BIS zcela evidentně mimo jiné poukazuje na Kancelář prezidenta republiky, která slouží jako hlavní orgán ruských i čínských zájmů. Příčina je již několik let jasná: „dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR“, která dle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům.

 1. Ruské ovládání českých dezinformátorů

Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje „přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami“. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény (dle BIS jsou „hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF”). Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci ještě v roce 2017. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci.

 1. Čeští představitelé na rekrutačních výletech do Číny

Hlavním sdělením BIS v oblasti varování před čínskými zpravodajskými službami je rozkrytí mechanismu cest do Číny, které organizují a platí čínské instituce a skrze něž si komunistický stát vytváří „kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny“, přičemž čínští zpravodajci k „oslovování pro spolupráci“ využívají právě pobyt českého občana v Číně, který mají plně pod kontrolou. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků a představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. Novinkou v čínské agendě je také varování před cíleným čínským narušování česko-taiwanských vztahů.

 1. Nástup čínských zpravodajců proti českým cílům

Další změnou je nárůst čínských zpravodajských aktivit během roku 2018 v intenzitě i rozsahu, což se evidentně změnilo od roku 2017, kdy „BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR“. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi ČR a ČLR ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka. BIS říká, že „čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými“ a dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme. Mezi čínskými službami působící v ČR je také opět uváděno „Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny“, se kterým se například nedávno při své cestě do Číny setkal a jednal o spolupráci předseda Poslanecké sněmovny, údajně na radu české ambasády v Pekingu.

 1. Ruské a čínské kybernetické vykrádání českých institucí

Kontrarozvědka rozsáhle upozorňuje na selhání státu v oblasti kybernetické bezpečnosti – poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády ČR.

Vláda ČR by měla přijmout následující opatření:

 1. Zavést funkční systém školení o zpravodajských rizicích nejen pro české politiky a bezpečnostní složky, ale také pro akademiky a obchodníky, kteří přicházejí do styku nebo cestují do rizikových zemí, jako je Rusko nebo Čína. Méně rozsáhlá verze toho školení už probíhá, nicméně rozsah proškolení i množství proškolených osob v různých kategoriích je zatím nedostatečný.
 2. Zásadně snížit personální obsazení ruské diplomatické mise v ČR a začít otevřeně vyhošťovat ruské i čínské zpravodajce, kteří se podílí na nepřátelských aktivitách proti zájmům ČR.
 3. Dořešit spory o podobě zákona o kybernetické obraně a tuto klíčovou normu přijmout, aby se stát dokázal bránit.
 4. Konečně vyměnit komunikační systém Ministerstva zahraničí, jehož dlouhodobá kompromitace zásadně snižuje bezpečnost a mezinárodní reputaci české diplomacie.
 5. Přijmout zákon zakazující existenci politicky motivovaných domobran neloajálních k ČR, který už připravuje Ministerstvo vnitra.
 6. Česká diplomacie by měla přestat vhánět české představitele do rukou rozvědky Komunistické strany Číny, jak to dle slov předsedy Sněmovny udělala, když mu doporučila se s „oddělením pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny sejít.“
 7. Vláda by měla každý rok připravovat zprávu obsahující návrhy opatření vůči jednotlivým problémům identifikovaných zpravodajskými službami, která by měla být zahrnuta do každoročního vyhodnocování Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti.