Search
Close this search box.

Návštěva Rádia Svobodná Evropa

Účastnící vzdělávacího programu pro asistenty poslanců navštívili prostory Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe), kde se setkali mj. s novinářem Lukášem Baginem a dalšími zástupci RFE. Součástí návštěvy byla přednáška o fungování RFE, jeho historii, projektech a vystoupení několika reportérů, kteří představili svoji aktuální práci (reportáže z Ukrajiny, fact-checking hub v Bělehradě, reportáže z Afgánistánu). Závěrem proběhla prohlídka jednotlivých redakcí, kterou následovala debata o roli médií v současném světě.

Děkujeme Rádiu Svobodná Evropa za tuto příležitost!