Search
Close this search box.

Inkluze transsexuálů a volby na Tchaj-wanu v roce 2024

Kampaň Tchajwanského svazu solidarity v Nové Tchaj-peji: „Pro větší bezpečí žen, řekněme NE změnám identity bez operace.“
Foto: Marcin Jerzewski

Co se děje?

Přestože se Tchaj-wan zapsal do historie tím, že jako první země v Asii v roce 2019 legalizoval manželství osob stejného pohlaví, komunita LGBTQI+ na Tchaj-wanu nadále bojuje za plnou rovnoprávnost. Důležitou přetrvávající oblastí pro LGBTQI+ vyjednávání na Tchaj-wanu je po legalizaci stejnopohlavního manželství širší začlenění transgenderových a nebinárních osob. Otázka začleňování transgender osob zůstává důležitým tématem probíhající kampaně před nadcházejícími parlamentními a prezidentskými volbami, ačkoli se jí ve světových médiích dostalo jen malé pozornosti. Tchajwanská Strana zelených se zapsala do historie tím, že na kandidátku své strany nominovala Abbygail Wu (吳伊婷), inženýrku, aktivistku a transgender ženu, což je poprvé, kdy by transgender osoba mohla získat křeslo v tchajwanském zákonodárném sboru. Současně se pravicový a nezávislost podporující Tchajwanský svaz solidarity odvolává na trans-exkluzivní radikální feminismus, když se vehementně staví proti jakémukoli zmírnění chirurgických požadavků na právní uznání potvrzeného pohlaví a tvrdí, že jde o otázku ženských práv. V důsledku toho může mít nadcházející hlasování důsledky pro možnost právní změny směrem k většímu začlenění transsexuálů.

Jaké jsou širší souvislosti?

Pokud jde o postup pro právní uznání pohlaví, správní nařízení č. 0970066240 vydané Ministerstvem vnitra v roce 2008 stanoví, že osoby musí podstoupit psychiatrické vyšetření u dvou psychiatrů a předložit lékařské potvrzení o ukončení chirurgického odstranění reprodukčních orgánů. Tato kritéria způsobilosti velmi výrazně omezují přístup k právnímu uznání pohlaví. Tchaj-wan navíc v současné době neuznává nebinární označení pohlaví, jako je například X.

Soudní spory se ukázaly být důležitým nástrojem pro aktivisty, kteří vedou kampaně za práva transsexuálů. V listopadu 2021 se Siao E (小E) stala první tchajwanskou transgender ženou, které bylo právně uznáno její pohlaví, aniž by předložila potvrzení o operaci. Podle rozsudku stál požadavek na chirurgické odstranění pohlavních orgánů pro právní uznání pohlaví proti zásadám právní výhrady, rovnosti a proporcionality. Přesto je tento rozsudek právně účinný pouze pro Siao E a zatím nevedl ke změně širšího rámce, který se nadále řídí prováděcí vyhláškou ministerstva vnitra.

V dalším případu Lisbeth Wu (吳宇萱), transsexuální ženy, která se domáhá právního potvrzení svého pohlaví, aniž by předložila doklad o chirurgickém zákroku, nařídil Nejvyšší správní soud v Tchaj-peji zastavení soudního řízení a rozhodl se požádat Soudní jüan o ústavní výklad. Wu je dvojí občankou USA a Tchaj-wanu, která již změnila označení pohlaví ve svých amerických identifikačních dokladech, ale na Tchaj-wanu se jí úspěšně změnit své právní pohlaví dosud nepodařilo. Ústavní soud se nicméně odmítl případem zabývat a ten byl vrácen k projednání Tchajpejskému nejvyššímu správnímu soudu.

Proč je to důležité?

Navzdory výzvám představuje spolupráce v oblasti rozšiřování sociálního začleňování LGBTQI+ osob základ pro vyváženou spolupráci mezi Tchaj-wanem a EU. Brusel a Tchaj-pej mají v těchto otázkách bohatou historii spolupráce, mimo jiné prostřednictvím Rámce pro spolupráci a vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů mezi EU a Tchaj-wanem na období 2019-2023. Na konferenci mezi EU a Tchaj-wanem o lidech patřících do skupiny LGBTI konané v roce 2022 byla rovněž významně zastoupena témata týkající se podpory práv transsexuálních osob, včetně sdílení osvědčených postupů z Belgie a Rakouska, které by mohly být implementovány na Tchaj-wanu. Zatímco členské státy, které začaly s rozšiřováním ochrany práv LGBTQI+ osob dříve, mohou Tchaj-wanu nabídnout realizovatelné politické nápady v oblastech, jako je rovné právní zacházení s transgender osobami, Tchaj-wan může prostřednictvím výměn na úrovni organizací občanské společnosti, legislativy a správy podpořit inkluzi LGBTQI+ osob v méně progresivních členských státech.