Search
Close this search box.

The most dangerous lies spread during the pandemic crisis by Janek Ledecký, Daniel Landa and Daniel Hůlka

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vydalo analýzu „Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru“„Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru“. Mediální reakce některých aktérů na rozsáhlou analýzu vedou autory k vydání následujícího shrnutí, které vysvětluje společenskou nebezpečnost výroků vybraných veřejně činných osob, které posloužily dezinformační komunitě k popírání závažnosti pandemické situace a šíření lživých konspiračních teorií.

Každá veřejně činná osoba je odpovědná za své veřejné výroky, přičemž společenská významnost šíření konspiračních teorií se zvyšuje v době hluboké celonárodní krize, kterou Česká republika prochází. Proto tým Bezpečnostního centra Evropské hodnoty považuje za svou roli popisovat a poukazovat na tyto společensky nebezpečné trendy.

Zástupkyně ředitele pro analytickou činnost Veronika Víchová dne 8. 4. 2021 během rozhovoru s DVTV (odkaz zde) diskutovala o jedné z formulací ve výše zmíněné publikaci. Předmětem diskuse bylo shrnutí dezinformačních výroků Janka Ledeckého. Ty byly ve zprávě shrnuty následujícím způsobem:

Přestože svá vyjádření na Facebooku později smazal, jeho videa lze nalézt nahraná na YouTube. V nich se Ledecký vyjadřoval vyjadřoval o covid-19. Pandemii označil za marketingovou kampaň farmaceutických firem, které nám chtějí vnutit nejdřív testy a potom i vakcíny. Prohlásil totiž, že bude vakcína povinná, a pokud nebude, ukáže se, že dokážeme žít i bez ní.

Jedná se o shrnující parafrázi celé řady jeho výroků, které v citovaném videu pronesl, nikoliv o jeho doslovnou citaci – text nebyl uveden v uvozovkách, což by byl, pokud by šlo o přímou řeč. Za účelem lepšího pochopení výběru a zařazení Janka Ledeckého, Daniela Landy a Daniela Hůlky do přehledu celebrit šířících dezinformace v období pandemie proto uvádíme výběr přesných citací obou osobností: