Search
Close this search box.

Tchajwanský rybolov ve vzdálených vodách je stále problémový

Co se děje?

V červenci 2023 uspořádaly Tchaj-wan a USA konzultace o rybolovu mezi Tchaj-wanem a USA. Konzultace se konkrétně týkaly ochrany mořských zdrojů a účasti Tchaj-wanu v mezinárodních rybářských organizacích a proběhly pouhý měsíc předtím, než jedna ze zúčastněných organizací, americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), podruhé zařadila Tchaj-wan do své dvouleté zprávy o nezákonném nehlášeném a neregulovaném rybolovu (IUU) předložené Kongresu. Přestože NOAA Tchaj-wan ocenila za přijetí vhodných nápravných opatření k řešení aktivit, pro které byl uveden ve zprávě Kongresu z roku 2021, Tchaj-wan nevyřešil komplexně všechny problémy, včetně porušování lidských práv na volném moři.

Jaké jsou širší souvislovsti?

Tchaj-wan vlastní jednu z největších světových flotil pro rybolov ve vzdálených vodách. S 2000 rybářskými plavidly a průměrnou roční produkcí dosahující 765 000 tun a hodnoty 44,6 miliard nových tchajwanských dolarů je Tchaj-wan jedním z hlavních dodavatelů tuňáka na světové trhy. Dvoustranné mezinárodní dohody o přístupu k rybolovu umožňují tchajwanským plavidlům lovícím tuňáky provozovat činnost ve výhradních ekonomických zónách (EEZ) téměř 30 pobřežních zemí.

V roce 2015, kdy Evropská komise udělila Tchaj-wanu žlutou kartu za to, že plně nespolupracoval proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, byly tyto operace téměř pozastaveny. Červené kartě, která by vedla k zákazu vstupu na jednotný trh EU pro úlovky z jeho plavidel, unikl Tchaj-wan jen o vlásek. V důsledku toho EU v roce 2019 stáhla žlutou kartu. Tchaj-wan zároveň začal spolupracovat s přímořskými zeměmi indo-pacifické oblasti, včetně svých diplomatických spojenců, v boji proti nezákonnému rybolovu. Přesto dochází k příležitostným mezinárodním incidentům souvisejícím s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

Fakt, že Tchaj-wan je zmiňován v kontextu IUU, nesouvisí pouze s nezákonným rybolovem. Ve své zprávě z roku 2023 se NOAA poprvé zabývala nucenou prací v odvětví mořských plodů, včetně pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel, jako kritéria IUU, které nařízení EU o IUU nezahrnuje. Tchaj-wan byl léta obviňován ze špatného zacházení s migrujícími pracovníky na volném moři, včetně nevhodných pracovních norem a nekalých praktik vůči rybářům z jihovýchodní Asie (hlavně z Indonésie a Filipín), pracujících na palubách plavidel vlastněných Tchaj-wanem. Na případ poprvé upozornilo plavidlo Fuh Sheng č. 11, které se stalo prvním tchajwanským rybářským plavidlem zadrženým jihoafrickými úřady za porušení úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) o práci v oblasti rybolovu. K porušení došlo v několika oblastech včetně nebezpečných podmínek, nedostatku potravin nebo absence seznamů posádky na palubě plavidla. Přestože Tchaj-wan také provedl několik revizí Předpisů o povolení a řízení zaměstnávání zahraničních členů posádky, v září 2022 zařadilo ministerstvo práce USA (DoL) tchajwanské rybí produkty na seznam zboží produkovaného dětskou prací nebo nucenou prací již podruhé.

Proč je to důležité?

Tchaj-wan vynaložil značné úsilí na řešení svých problémů s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem. Špatné zacházení s migrantskými rybáři a problém nucené práce na volném moři však zastiňují jeho pověst jedné z předních demokracií a ekonomik v Asii. Nastalá situace může významně ovlivnit jednání o budoucí obchodní spolupráci mezi Tchaj-wanem a jeho mezinárodními partnery, zejména USA a EU. Kromě toho by nařčení z nucené práce mohlo negativně ovlivnit účast Tchaj-wanu v dodavatelských řetězcích a jeho schopnost vyvážet produkty z mořských plodů. Kvůli rostoucímu povědomí spotřebitelů a maloobchodníků  totiž roste poptávka po eticky získaných mořských plodech.