Search
Close this search box.

Strategická reakce na vměšování Ruska - Únor 2023

1.  Prezidentské volby

Zvolení Petra Pavla prezidentem ČR na konci ledna zvýšilo dezinformační aktivitu, jejímž vrcholem byla falešná informace o Pavlově úmrtí jen den před volbami. Dezinformátoři napodobili vzhled oficiálních webových stránek Petra Pavla a na jejich hlavní stranu vyvěsili smuteční oznámení s textem o údajné náhlé smrti prezidentského kandidáta. Falešná zpráva byla přitom profesionálně zpracována. Expert na dezinformace Roman Máca upozorňuje na zkušené provedení dezinformace, jejíž doména je anonymně registrována v zahraničí. Stopy podle něj vedou do Ruska.

Od svého zvolení se začal Petr Pavel aktivně věnovat přípravě na nadcházející prezidentskou funkci, vystupovat v médiích ke klíčovým otázkám a navštěvovat kraje. Jeho aktivitu ve veřejném prostoru využívají dezinformační weby k šíření lživých zpráv a snaze vyvolat sentiment proti němu. Zde je přehled některých narativů objevujících se na prokremelských dezinformačních webech po zvolení Petra Pavla prezidentem ČR:

  • Výsledek voleb je důkaz fašizace české společnosti“ – dezinformační web Aeronet v tomto případě již zcela přejal tentýž narativ, který Kreml dlouhodobě využívá ve vztahu k ukrajinské vládě. Ruská vláda označuje za „fašisty“ jakoukoliv společnost, která si legitimně zvolí prozápadní směřování a liberální hodnoty (v minulosti i v případě Estonska nebo Gruzie).
  • Zvolení Pavla prezidentem znamená začlenění ČR mezi spojence nacistického kyjevského režimu“ – kremelskou linku nepokrytě přebral i dezinformační web Protiproud, který se snaží vyvolávat ve svých čtenářích dojem, že Pavel bude jako prezident rozhodovat na základě nějakých „vyšších rozkazů“ NATO, USA a Evropy, proti nimž se Putinova rétorika společně s Protiproudem vymezuje.
  • Petr Pavel zatáhne Česko do války“ – podobně jako ostatní dezinformační weby i Nová Republika v souvislosti s Pavlem operuje s narativem „zatažení Česka do války s Ruskem“ nebo vyhlášením povinné vojenské služby. Pro první příklad zakládají autoři svůj argument zejména na Pavlově apelu na dodávání zbraní do Ukrajiny. Podpora Ukrajiny ze strany Západu je však klíčová a je nutné zvyšovat obranyschopnost Ukrajiny pro případ další ruské ofenzivy. Údajné vyhlášení povinné vojenské služby vyvrátil i web Manipulátoři, který upozorňuje na to, že takový krok ani není v pravomocích prezidenta.
  • Petr Pavel je nástrojem USA“ – podobně jako v případě využití termínů jako „fašismus“ nebo „nacismus“ i zde si Aeronet vypůjčuje styl ruských státních představitelů, kteří za „nástroj USA“ pravidelně označují legitimně zvolené politiky s prozápadním směřováním.

 

2.  Návštěva amerického prezidenta Bidena v Ukrajině

V podobném duchu jako výše zmíněné falešné zprávy ohledně Petra Pavla se nese i únorové poselství dezinformačních webů ohledně Bidenovy návštěvy v Kyjevě. Dezinformační web První zprávy popsal Bidenovu cestu do Ukrajiny a Polska jako návštěvu „amerických kolonií“ a citoval polského kontroverzního politika Korwin-Mikkeho, který si v jednom ze svých tweetů stěžuje na to, že za „americkou kolonii“ se považuje sama polská společnost. Stejný web využil i bezpečnostní konference v Mnichově a opakuje narativ ruských státních médií o tom, že USA vede v Ukrajině tzv. zástupnou válku proti Rusku. Bidenovu návštěvu v Kyjevě využívají První zprávy jako demonstraci údajné čestné povahy Vladimira Putina, který se během návštěvy nepokusil o žádný incident a Biden tak mohl přijet i odcestovat bezpečně. Na tento narativ, převzatý z ruských státních médií, upozornil i web iDnes. Jedná se přitom o toho samého Putina, který vyhlásil jednostranné vánoční příměří, během kterého Rusko dál útočilo na civilní cíle.

Další z dezinformačních webů Zvědavec například portrétuje Bidenovu návštěvu v Kyjevě jako „zástěrku“ pro to, že NATO má být ve skutečnosti v krizi a vývoj nejde podle plánu. Využití Bidenovy návštěvy Kyjeva pro šíření Putinovy protizápadní propagandy se nese napříč celou českou dezinformační scénou. Ta v duchu oficiálního narativu Kremlu dlouhodobě označuje Západ a NATO za protiruské, slabé nebo čelící rozkladu. Podle ruského opozičního novináře Michala Zygara vnímá Putin Západ nyní jako nejslabší za celou dobu své vlády, a tudíž věří ve vhodnou příležitost pro svou agresivní politiku. Zároveň vnímá Bidena jako „starého a slabého“, což se podle Zygara Putinovi potvrdilo, když se USA stáhlo z Afganistánu. Stejný popis Bidena využívá pak i dezinformační scéna v Česku, aby dokázala údajnou slabost USA. Dezinformační web Protiproud ve svém článku o Bidenově návštěvě v Polsku obvinil USA z plánování „Operace Barbarossa 2“ a Bidena hanlivě označil za „dementního staříka“.

 

3.  Putinův proslov k výročí války

Ruský prezident Vladimir Putin přednesl pár dní před výročím invaze do Ukrajiny, v úterý 21. února 2023, svůj výroční projev o stavu země. Ve svém dvouhodinovém projevu se věnoval zejména kritice Západu a oznámil pozastavení účasti Moskvy na klíčové smlouvě o jaderném zbrojení, START. Ve svém projevu předložil také řadu nepravdivých tvrzení, která jsou analyzována v uvedených bodech:

  • Jednou ze zmíněných informací je zmínka ohledně poklesu HDP v roce 2022. Putin tvrdí, že HDP Ruska se snížilo pouze o 2,1 %, zatímco IMF predikovalo pokles až o 12 %. Putin zmínil velmi podobné procento (ve skutečnosti 2,2 %), které Rusko ohlásilo IMF pro jeho pravidelnou zprávu o vývoji HDP, ale nelze s jistotou skutečně říci, zda je daný výsledek pravdivý. Putin se pokusil na tomto příkladě ukázat, že sankce neúčinkují, což se ale ukazuje, že není pravda. Evropská unie, která v roce 2021 utratila za ruská fosilní paliva více než 100 miliard dolarů, úspěšně pokračuje v postupném ukončení veškerých nákupů. Situaci lze ilustrovat na příkladě České republiky, která byla ještě nedávno závislá na ruském plynu z 97 %, v lednu 2023 klesl dovoz plynu na nulu.
  • V Putinově projevu se opět objevily zmínky o „neonacistickém režimu v Ukrajině“, který měl podle jeho slov „působit v Ukrajině po roce 2014“ a sloužil jako hlavní ospravedlnění ruské invaze v Ukrajině. V posledních ukrajinských parlamentních volbách získala strana krajně pravicových kandidátů kolem 2 % hlasů, což je daleko méně než v ostatních státech Evropy.
  • K propojení nacismu s ukrajinským režimem Putin využil podobnosti mezi názvy a v projevu zaznělo: „Jedna z brigád ukrajinských ozbrojených sil… získala název Edelweiss, stejně jako Hitlerova divize.“ Tato dezinformace byla zaznamenána již v posledních týdnech a nyní ji Putin zopakoval i během svého projevu. Má se jednat o propojení mezi novou ukrajinskou jednotkou pojmenovanou Edelʹveys podle rostliny plesnivce alpského (známá také jako protěž alpská) a Edelweiss, jejíž název nesla bývalá Hitlerova vojenská divize. Květina Edelweiss je ale používána jako běžný symbol pro evropské horské vojenské jednotky, horské služby, střelecké brigády v Polsku nebo symbol generálů švýcarské armády. Jako příklad lze uvést bulharskou horskou a záchrannou službu, která symbol ukazuje na svých webových stránkách.
  • Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních témat se stal jaderný arzenál. V Putinově projevu zazněl opakující se ruský narativ, který tvrdí, že se objevovaly pokusy kyjevského režimu o získání jaderných zbraní. Podle budapešťského memoranda z roku 1994 Ukrajina slíbila, že odstraní ze svého území všechny jaderné zbraně sovětské éry, odešle je do odzbrojovacích zařízení v Rusku a podepíše Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Ukrajina tyto sliby dodržela. V současné době neexistuje žádný důkaz, že by Ukrajina měla nebo využívala jakýchkoliv jaderných zbraní, a nic podobného, na rozdíl od Ruska, ve svých proslovech nezmiňovala.
  • Během Putinova proslovu padlo mnoho nepravdivých tvrzení na účet Západu. Putin v jednom ze svých obvinění zmínil, že Západ utratil více než 150 miliard dolarů na pomoc Ukrajině, zatímco na pomoc nejchudším národům státy G7 mezi roky 2020–2021 utratily pouze 60 miliard dolarů. Je pravda, že podle statistických údajů bylo k lednu 2023 na pomoc Ukrajině vynaloženo kolem 144 miliard dolarů, druhý údaj je však nepravdivý. Státy G7 podle dostupných údajů v roce 2021 utratily za pomoc nejchudším národům kolem 128 miliard dolarů, což je přibližně dvakrát více, než Putin tvrdil ve svém projevu.
  • Jak potvrzuje kanál EUvsDisinfo, v Putinově projevu se objevila řada manipulativních a klamných výroků. Putin tvrdil, že ruský režim udělal vše, co bylo v jeho silách, aby konflikt vyřešil mírovou cestou. Jak se ale zpětně zdá, veškeré mírové rozhovory měly v dané době sloužit spíše jako zdržovací manévr.


V Putinově projevu nezazněla žádná nová informace, kterou bychom ze strany ruského režimu neslyšeli již během posledního roku od začátku ruské invaze v Ukrajině. Putin se pokouší podle svých slov dát najevo, že „pravda je na jejich straně“, ale jak bylo možné vidět, informace uvedené v projevu měly k pravdě daleko.