Search
Close this search box.

Ochrana otevřených trhů před korozivním kapitálem

Prověřování zahraničních investic, přístupy v jednotlivých zemích
a jeho další vývoj


Stále snadnější transfer citlivých technologií v informačním věku a s tím související rizika pro národní bezpečnost jsou pádným důvodem pro zavádění ochranných mechanismů v národních ekonomikách. Jedním z důležitých pilířů politiky ekonomické bezpečnosti je regulace přímých zahraničních investic (foreign direct investments – FDI) v citlivých odvětvích domácího průmyslu. Pokud jsou mechanismy prověřování (screeningu) FDI správně nastaveny, mohou sloužit jako účinný nástroj pro zabránění vstupu korozivního kapitálu do domácí ekonomiky.

Tato studie porovnává hlavní aspekty různých nastavení režimů screeningu FDI v jednotlivých zemích, načrtává možnosti dalšího postupu a poskytuje doporučení pro úpravu legislativy a politickou praxi.