Search
Close this search box.

Jak se přizpůsobit novým výzvám ekonomické války a nátlaku?

Pandemie COVID-19, obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, ruská agrese proti Ukrajině a napětí v Tchajwanském průlivu v posledních letech vedly k rostoucí polarizaci mezi demokratickými a autoritářskými státy. V reakci na to se začínají objevovat nová uspořádání v globální politické i ekonomické oblasti. Globální obchodní a investiční režim, jak jej známe, se promění. Vznikají nová politická i ekonomická uskupení. Na vzestupu je trend tzv. friend-shoringu. Čím dál tím více zemí posiluje svou ekonomickou bezpečnost prostřednictvím vývozních kontrol, prověřování přímých zahraničních investic, diverzifikace dodavatelských řetězců a/nebo zavádění nástrojů odstrašení.

Mezinárodní ekonomické instituce musí být posíleny. Je třeba reformovat Světovou obchodní organizaci (WTO), aby účinně reagovala na tyto změny a zajistila, že členové budou dodržovat stanovená pravidla a plnit své závazky. Pouhá cena již nemůže být nejdůležitějším faktorem, neboť hodnoty a bezpečnost se stávají neoddělitelnými od obchodních vztahů. V této nové politické  ekonomické realitě by demokratické země měly upřednostnit svůj dlouhodobý zájem na hodnotách, kolektivní odolnosti a mezinárodní spolupráci založené na pravidlech před krátkodobými ekonomickými zájmy. Opačný postup by mohl být škodlivý nejen pro národní ekonomiky, ale také pro svět založený na pravidlech, jak jsme ho znali.