Search
Close this search box.

Schengenský prostor: výhody i rizika

Článek Radka Hokovského, vydaný v publikaci “Evropa? Dnes? Proč? – sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014”.

Stažení publikace v PDF: ZDE.

Již přes pět let mohou Češi bez omezení překračovat hranice s našimi sousedy. Tuto možnost si oblíbili, ať už jedou nakupovat do Polska, za prací do Německa nebo na lyže do Rakouska. To vše díky tomu, že Česká republika je členem schengenského prostoru Evropské unie bez kontrol na vnitřních hranicích.

 Od roku 2007, kdy z hranic zmizely fronty a kontroly cestovních dokladů, podstatně ožilo české pohraničí. Týká se to jak turistického ruchu, tak i nakupování. Téměř každá desátá česká domácnost dnes jezdí alespoň občas nakupovat do zahraničí. Zatímco z okresů přímo sousedících s Německem jezdí za levnějším a kvalitnějším zbožím sedm procent domácností, v polském pohraničí jsou to jen tři procenta a jde hlavně o nižší ceny.

 Otevřené hranice umožnily spojit množství cyklistických tras a pro turisty se stalo jednoduší využít nabídek pro lyžaře z obou stran hranic. Větší oblibu získávají i nabídky zaměstnání zejména v Německu a Rakousku pro přeshraniční pracovníky. Další výhodou, kterou řada českých rodin ocení, je zjednodušení cestování na dovolenou do Chorvatska, které se od července 2013 stává členem EU. Chorvatsko nebude hned součástí Schengenu, ale bude zjednodušen a zrychlen přejezd hranic a odstraněny celní kontroly.

 To, že je Česká republika součástí prostoru volného pohybu v EU, s sebou samozřejmě nese i rizika. Došlo k nárůstu drobné kriminality v příhraničí a kvůli zrušení kontrol na státních hranicích se na české území mohou snáze dostat nelegální přistěhovalci, skupiny organizovaného zločinu nebo i teroristé. EU však s těmito hrozbami počítá a vyvinula k jejich minimalizaci několik nástrojů.

 Základem je úzká policejní spolupráce, díky níž pohraniční oblasti střeží například společné česko-polské policejní hlídky. Důležitou roli zde hraje Europol, který se podílí se na vyšetřování nejzávažnější trestné činnosti a koordinuje opatření proti teroristickým skupinám, které jen v roce 2012 spáchaly nebo se pokusily o 219 útoků v zemích EU.

 Čeští policisté mají přístup do Schengenského informační systém, v němž mohou prověřovat záznamy o celoevropsky hledaných osobách či vozidlech. V případě vážného ohrožení může Česká republika i dočasně znovu zavést kontrolu na svých hranicích.

 Přes existující rizika se českým občanům vyplácí, že ČR je součástí Schengenu. Aby však v tomto prostoru volného pohybu byla plně zajištěna i bezpečnost, musejí naši představitelé precizně formulovat a prosazovat české zájmy na evropské úrovni.