Search
Close this search box.

Ruský a čínský vliv v Gruzii – 2021 aktualizace

Tento report představuje druhé vydání studie z roku 2020 – Mapping Research: Comparing Foreign influence in Georgia. Letošní vydání – Ruský a čínský vliv v Gruzii –2021 update monituruje vývoj cizích vlivů v Gruzii v tomto roce, zejména ve státních institucích, nevládních organizacích, médiích, politických stranách nebo církvi. Tento dokument si klade za cíl dále analyzovat široké spektrum problémů, které již byly představeny v předchozí zprávě, jako jsou kampaně a aktivity realizované a sponzorované třetími zeměmi, od politické infiltrace až po korozivní kapitálové toky s politickými cíli.