Search
Close this search box.

ROZHOVORY O EVROPĚ: Táňa Fischerová

Think tank Evropské hodnoty přináší sedmý a poslední videorozhovor ze série Rozhovory o Evropě s kandidáty na prezidenta ČR. Dnešní videorozhovor je s Táňou Fischerovou, která hovořila o svých názorech na další integraci EU.

Poslední videorozhovor jsme natočili s prezidentskou kandidátkou, Táňou Fischerovou, která nabízí alternativní politickou vizi založenou na podpoře občanské společnosti. „Jsem na pomezí politiky a občanské společnosti,“ prohlásila o sobě na úvod.

Stejně jako u ostatních kandidátských rozhovorů byla hlavním tématem evropská vize. „Evropa je nám tak vzdálená, že na to těžko můžu mít skutečný názor, a to mi vadí a pak se k tomu nemůžu vyjadřovat, “ shrnula své výtky Fischerová.

Východiskem ze situace je spolupráce s občanskými kruhy v ostatních zemích a společné hledání cesty ven z krize. „I na evropské úrovni schází trochu toho kvasu zespoda,“ dodává Fischerová s tím, že chybí konstruktivní diskuze jak řešit současné evropské problémy.

Na Evropskou radu by Táňa Fischerová jako prezidentka nejezdila, tuto pravomoc by delegovala na premiéra. „Našla bych mechanismy jak dát najevo nesouhlas, ale navenek má naše země vystupovat v míru,“ uvedla k situaci, kdyby měla opačný názor na evropskou politiku než premiér.

Vystoupení z EU si Fischerová nedokáže představit, ale kdyby k němu mělo dojít, tak by jednoznačně prosazovala referendum. „Takovou věc nemůže rozhodnout jednotlivec.“ Fischerová by chtěla jako prezidentka participovat v procesu tvorby jednotlivých rozhodnutí a vyvarovat se odmítnutí dané legislativy až v okamžiku, kdy by chyběl pouze její podpis: „Chci být u zrodu těchto věcí, abych mohla říkat svůj názor, v okamžiku kdy se to rodí.“

„Federalizaci EU si představit dovedu, ale za určitých podmínek,“ prohlásila kandidátka s tím, že by musela naplno fungovat subsidiarita a být zaručeno, že budou prosperovat všechny země, i ty chudší, a nahoru do Bruselu předávány jen pravomoci, se kterými všechny státy souhlasí. V současné době tyto podmínky nejsou splněny. „Nejsem pro tresty za nenaplňování kritérií,“ shrnula dále svůj názor na fiskální kompakt Fischerová, ale vzápětí dodává, že dohled tímto směrem je potřeba, např. v otázce sjednocení daňového základu.

„Pro mě je priorit hodně, zejména dobrá atmosféra v zemi a dobrá politika,“ uvedla Fischerová na závěr k chápání své prezidentské role.


MP3 záznam rozhovoru si můžete stáhnout ZDE.

Více detailů z natáčení, povedené a nepovedené fotky i další aktuality najdete na naší fanpage.
ROZHOVORY O EVROPĚ S KANDIDÁTY NA PREZIDENTA ČR je série videorozhovorů think-tanku Evropské hodnoty, která má za cíl přinést občanům více informací o názorech ucházečů o pozici hlavy státu na vybraná témata s celoevropským přesahem.

Tvůrcem videí je společnost SCREAMfilm, které tímto děkujeme.