Search
Close this search box.

Česká vláda by měla aktivně vysvětlovat českým občanům smysl prodloužení obchodní pomoci EU Ukrajině

V současné době platí mezi EU a Ukrajinou dočasná (roční) obchodní opatření, která byla zavedena v květnu 2022 a která umožňují veškerému ukrajinskému vývozu bezcelní přístup na trh EU. Šlo o reakci na ruskou agresi, která způsobila velkou ztrátu a výpadek ukrajinské ekonomiky, což vedlo k významnému snížení exportních příjmů, především v zemědělství.

Před několika dny se tři členské země EU sousedící s Ukrajinou (Polsko, Maďarsko, Slovensko) rozhodly dočasně tento ukrajinský zemědělský vývoz na své území pozastavit. Toto rozhodnutí již rozporovala Evropská komise, do jejíž výlučných kompetencí patří obchodní politika EU.

Načasování této obchodní „roztržky“ není pravděpodobně náhodné, protože v nejbližších dnech bude EU rozhodovat o dalším, ročním prodloužení liberalizace obchodu mezi EU a Ukrajinou. Paralelně Rusko zneužívá svého postavení při inspekci obchodních lodí na Černém moři, přes které se vyváží ukrajinské obilí. Rusko tak de facto zastavilo ukrajinský zemědělský export z ukrajinských černomořských přístavů. Proto tak vynuceně dochází k tomu, že tento export je uskutečňován i přes území sousedních zemí EU.

Snahou a cílem Ruska je využít vnitřních konfliktů uvnitř EU mezi jednotlivými členskými zeměmi a také uvnitř jednotlivých zemí mezi vládami a zájmovými skupinami (velké farmářské lobby), aby stávající obchodní pomoc EU Ukrajině nebyla prodloužena.Česká vláda by měla aktivně českým občanům tyto souvislosti vysvětlovat. Primárně to, že Rusko je hlavním a jediným viníkem současné situace. Zároveň stojí za to se zaměřit i na pozitivní vliv ukrajinského exportu, protože například v oblasti zemědělské výroby vytváří zdravý konkurenční tlak i na producenty EU, což by mělo vést i ke snižování cen zemědělských výrobků a tím i celkové inflace.