Česká vláda by měla prosazovat zařazení Wagnerovy skupiny na unijní seznam teroristických organizací

Jaký je současný stav? Nechvalně proslulá soukromá armáda „Putinova kuchaře“ Jevgenije Prigožina, označovaná také jako Wagnerova skupina, by se brzy mohla ocitnout na seznamu mezinárodních zločineckých organizací Spojených států amerických. Wagnerova skupina je proslulá svým brutálním chováním v zemích Blízkého východu, některých afrických zemích, včetně Mali, kde působily i české mírové jednotky, především však v Ukrajině. Ve velmi mnoha případech jsou „vojáci“ Wagnerovy skupiny obviňování z porušování základních lidských práv vůči civilní populaci, stejně jako z porušování norem mezinárodního válečného práva.

Podle slov Johna Kirbyho, koordinátora pro strategickou komunikaci Národní bezpečnostní rady Spojených států, nyní v Ukrajině působí zhruba 50 000 tisíc příslušníků tohoto soukromého vojenského uskupení. Jen pětinu z nich přitom tvoří „profesionální vojáci“ se smlouvou, kdežto zbývajících 40 tisíc bylo naverbováno v ruských věznicích. Většina těchto „vojáků“ bojuje ve východní části Ukrajiny, kde se podílí na snaze ovládnout město Bachmut, stejně jako se zapojili do bojů o město Soledar.

Jaké jsou následky prohlášení? Prohlášení Wagnerovy skupiny za mezinárodní zločineckou organizaci s sebou nese řadu důsledků upravených v exekutivním příkazu č. 13581. Ten kromě jiného zmrazuje majetek organizace a jejích členů na území Spojených států. Dále zakazuje majetek nabývat a napomáhat k obcházení takového zákazu. Kromě jiného také dochází k zákazu poskytovat financování a dary takové organizaci či takové společnosti poskytovat služby.

Ačkoli zatím není jasné, jak velký vliv bude mít takové prohlášení na chod Wagnerovy skupiny, existuje řada dalších nástrojů, které by Spojené státy mohly využít, aby skutečně zásadním způsobem zasáhly do chodu této organizace. Jedním z nich je označení Prigožinovy soukromé armády za teroristickou organizaci podle AEDPA. Podle Mezinárodního protiteroristického centra (ICCT) by označení Wagnerovy skupiny za teroristickou bylo možné, a to kvůli skutkům, ze kterých jsou její příslušníci obviňováni (hrubé porušení norem mezinárodního práva).

K obdobnému kroku ostatně Radu Evropské unie vyzval Evropský parlament ve svém usnesení z listopadu minulého roku, ve kterém prohlásil Rusko za stát sponzorující terorismus, a to za činy, kterých se dopouští nejen v Ukrajině.

Jak dále postupovat? Česká vláda by měla vyvinout potřebnou aktivitu a na úrovni Rady Evropské unie prosazovat zařazení Wagnerovy skupiny na unijní seznam teroristických organizací. Sankční režim, který je nyní vůči Prigožinově soukromé armádě a jejím prominentním členům uplatňován, nepovažujeme za dostatečně efektivní, neboť jsme v jejich chování nezaznamenali žádnou zásadní změnu. Naopak zařazení tohoto uskupení na teroristický seznam umožní Unii a jednotlivým členským státům lépe potírat vliv této de facto teroristické organizace jak v EU, tak ve třetích zemích, ve kterých se Wagnerova skupina snaží působit.