Search
Close this search box.

Česká vláda by měla v debatě i hlasování podpořit plánované zmražení finančních prostředků z fondů EU určených pro Maďarsko

Proč je téma aktuální? Rada pro hospodářské a finanční věci by se měla mimořádně sejít v pondělí 12. prosince k projednání Prováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku a uplatnění obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Činíme nesporným, že předpokladem pro budoucí vývoj demokratické společnosti v Evropě je trvalý a neochvějný boj za právní stát a hodnoty s tím spjaté. S prostředky EU nesmí být naloženo v rozporu s ideály, k jejichž podpoře jsou přeci koneckonců určeny. Evropská unie, jakožto ochránkyně demokratických hodnot musí své prostředky bránit před zneužitím a současně zajistit odpovědné hospodaření s nimi. Blokace finančních prostředků proto není primárně sankcí proti Maďarsku, ačkoliv tento názor vláda Viktora Orbána ráda přiživuje. Jedná se o přirozený důsledek snahy ochránit unijní prostředky. Systematické nesrovnalosti a nedostatky v rozdělování veřejných zakázek, obcházení neefektivních protikorupčních předpisů nebo netransparentnost při nakládání s unijními prostředky. To jsou pouze některé z důvodů, proč Evropská komise vedla dlouhodobý (avšak intenzivní) dialog s maďarskou vládou a orgány. Dialog s jasným cílem dosáhnout nápravy této neutěšitelné situace avšak doposud nepřinesl znatelné výsledky.

Proč je současná situace rizikem pro ČR? Kromě zjevné škody, jež vzniká Unii a samo sebou také členským státům zneužitím unijních prostředků pro pochybné účely, může stávající stav lehce utvořit nebezpečný precedens. Netransparentní a deformované rozdělování veřejných zakázek nelze tolerovat, neboť opačný postup by byl významným negativním signálem. Bez vůle tyto nežádoucí projevy kategoricky odsoudit a vyvozovat z nich citelnou odpovědnost, by se maďarský scénář mohl opakovat jinde. Laxní přístup či dokonce podpora Maďarska v této věci jde tedy přímo proti ochraně ideálů právního státu. Fakt, že se uprostřed EU ozývají i minoritní hlasy proti zmražení prostředků, pouze utvrzuje, že rizika jsou značná.

Jak by měla Česká republika postupovat? Vláda ČR by měla podpořit chystané omezení finančních prostředků z unijních fondů pro Maďarsko do té doby, dokud ze strany maďarské vlády nedojde k prokazatelné systémové změně v přístupu k dodržování základních zásad právního státu. Boj za ideály je mnohdy symbolický a principiální. Ze stejného důvodu je striktní, kategorická podpora navrhovaného rozhodnutí velmi důležitá, jak ostatně Vládu ČR společně upozorňuje řada subjektů ve svém otevřeném dopise k tématu. Tento dokument, který podpořila šestice platforem a také koalice šestnácti předních českých NGOs, vyzývá vládu, aby v otázce zmražení fondů hlasovala jednoznačně pro.