Search
Close this search box.

ČR by měla z bezpečnostních, právních a morálních důvodů trvat na nevpuštění ruských mužů prchajících před mobilizací na území EU

Kdo jsou Rusové, co nyní utíkají do zahraničí?

Rusové utíkající ze své země před mobilizací do zahraničí patří k těm, kteří si to mohou finančně dovolit. Jejich chudší spoluobčané jsou v současné době odváděni do ruské armády.

Představitelé obou těchto skupin do vyhlášení mobilizace minulý týden žádným způsobem neprotestovali proti tomu, že jejich země vede od roku 2014 nevyhlášenou agresivní válku proti sousední Ukrajině. Naopak, většina těchto lidí politické vedení své země, i když většinou pasivně, podporovala. Mají tedy část spoluzodpovědnosti za to, jak se jejich země chovala.

Jsou tito lidé politicky pronásledováni za své názory?

Teprve nyní, kdy mají splnit svoji občanskou povinnost vůči vlastní zemi, ze strachu o vlastní život hledají útočiště v zahraničí a vyhýbají se tak i možnosti vyjádřit svůj nesouhlas s mobilizací doma. Nesplnění zákonných požadavků vlastního státu není politické pronásledování a jako takové nemůže být považováno za legitimní důvod poskytnout těmto lidem azyl v EU.

Proč představují i bezpečnostní riziko pro EU?

Mezi těmi statisíci Rusy se zcela jistě vyskytují příslušníci a důstojníci ruských zpravodajských služeb. Díky současnému exodusu se podaří těmto službám vysadit do zahraničí velký počet svých příslušníků, kteří budou mít „legitimní krytí“ a budou, již z území EU, pokračovat v dosavadní podryvné a nelegální činnosti zaměřené na oslabování demokratického uspořádání v západních zemích.

Většina těchto emigrantů navíc ani nezměnila svůj názor ohledně Západu ani Ukrajiny, které i nadále nenávidí a spatřují v nich hrozbu pro Rusko. I nadále jsou nositeli ruského šovinismu a imperialismu. Jako takoví představují i bezpečnostní riziko pro země, kam míří a kde se chtějí usadit.

Navíc v řadě těchto zemích se nachází větší počet ukrajinských uprchlíků, v drtivé většině žen a dětí, skutečných obětí ruského režimu. Při konfrontaci těchto dvou skupin může dojít k ohrožení veřejného pořádku a k vnitřním konfliktům. Již v minulosti se v různých zemích EU uskutečnily ruské provokace proti ukrajinským uprchlíkům.

Komu má EU pomáhat v první řadě?

V současné době má EU morální povinnost pomáhat skutečným obětem politického pronásledování či ruské agrese, především ukrajinským občanům na území EU anebo ruským lidskoprávním aktivistům. Již tato pomoc vyžaduje značné materiální a finanční prostředky, které nejsou neomezené.

Doporučení týdne je součástí našeho pravidelného Bezpečnostního brífinku.