Search
Close this search box.

Quo vadis, přátelé? Hodnocení polsko-korejských vztahů

Co se děje?

Vztahy mezi Polskem a Korejskou republikou zdánlivě vstoupily do zlaté éry. Zatímco v loňském roce uplynulo deset let od uzavření strategického partnerství mezi oběma zeměmi, nový pozitivní impuls v bilaterálních vztazích se vyznačuje posílenou bezpečnostní a obrannou spoluprací, včetně lukrativních dohod o prodeji zbraní, příslibem korejského zapojení do zavádění jaderné energetiky v Polsku a obousměrnými návštěvami představitelů na vysoké úrovni. Nedávné parlamentní volby jak v Polsku, tak v Koreji zároveň dovedly Varšavu a Soul k přehodnocení zahraničněpolitických priorit a strategií. V tomto novém kontextu je nezbytné zhodnotit udržitelnost dosažených výsledků v polsko-korejských vztazích a zvážit možné budoucí dráhy těchto vazeb.

 

Jaké jsou širší souvislosti?

Vztahy mezi Polskem a Jižní Koreou se tradičně opírají o pevný hospodářský pilíř. Jedním z prvních korejských investorů v Polsku byl automobilový podnik Daewoo, který se podílel na privatizaci společnosti Fabryka Samochodów Osobowych. Od té doby Polsko úspěšně přitahuje investice velkých korejských společností, včetně LG, SK Group a Samsungu.

Zahájení spolupráce mezi polským a korejským obranným průmyslem a jadernou energetikou definovalo nedávnou „zlatou éru“ polsko-korejských vztahů. Varšava a Soul rovněž aktivně spolupracují na projektech zaměřených na obnovu Ukrajiny.

Po zahájení ruské invaze do Ukrajiny Polsko přesunulo svému východnímu sousedovi značné množství zbraní. Tyto transfery poslaly Varšavu pod vládou Práva a spravedlnosti na nákupy do východní Asie. V červenci 2022 uzavřela Korea s Polskem rámcovou dohodu o vývozu zbraní v miliardové hodnotě. V rámci této dohody se obě země dohodly na počátečním prodeji v hodnotě 17 bilionů wonů (12,4 miliardy USD), což představuje dosud nejvýznamnější zbrojní obchod Jižní Koreje s jednou zemí. Polsko konkrétně hodlá pořídit 1 000 tanků K2/K2PL, 672 samohybných houfnic K9/K9PL, 48 lehkých cvičných letounů FA-50/FA-50PL a 288 raketometů K239 Chunmoo.

Dalším důsledkem rozsáhlé invaze do Ukrajiny je pro Polsko nové úsilí o energetickou bezpečnost, které zahrnuje i snahu o výstavbu prvních jaderných reaktorů v zemi. Varšava a Soul uzavřely v roce 2022 memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a krátce poté uzavřela společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) s polskou energetickou skupinou (PGE) dohodu o výstavbě čtyř jaderných reaktorů u západního města Konin.

Zároveň korejský tisk nedávno informoval, že velmi významná polsko-korejská zbrojní zakázka je „ohrožena“. Hlavním problémem je financování nákupu. Varšava požadovala na obchod kapitálovou podporu ve výši více než 20 bilionů wonů, ale Korejská exportně-importní banka (Eximbank) nemohla úvěr poskytnout, protože téměř dosáhla svého zákonem stanoveného limitu.

Nová polská vláda by se navíc mohla obrátit k nákupu zbraní vyráběných v tuzemsku. Některé hlasy v zemi například tvrdily, že nákup samohybných houfnic K-9 představuje nekalou konkurenci pro doma vyráběné houfnice Krab. Navíc Evropská strategie pro obranný průmysl (EDIS) Evropské komise, zveřejněná v březnu 2024, doporučuje členským státům, aby do roku 2030 získaly alespoň 50 procent rozpočtu na obranné zakázky v rámci EU.

 

Proč je to důležité?

Rozšíření vazeb mezi Polskem a Koreou, zejména v oblasti obrany a energetiky, bylo projektem předchozí polské vlády vedené pravicovou stranou Právo a spravedlnost. Nová koaliční vláda, která zahrnuje široké ideologické spektrum od levice po agrární pravici, vyzvala k „depolitizaci“ polské diplomacie. Aby zůstala věrná duchu této výzvy, je i nadále nezbytné, aby nová vláda udržela pokrok v polsko-korejských vztazích a vyhnula se bagatelizování uzavřených dohod jako „chyb“ předchozí vlády.

Potenciál polsko-korejské spolupráce je stále značný. Jižní Korea stále více vnímá Polsko jako možné centrum svého obranného průmyslu ve střední a východní Evropě. Polští generálové v soukromých rozhovorech zdůrazňují význam přenosu technologií a know-how z Koreje do Polska, což je unikátní. Kromě toho se očekává, že s polským nákupem korejských tanků vzniknou v Polsku zařízení pro údržbu těchto obrněných vozidel. Tyto opravárenské dílny by pak mohly provádět servis vozidel, která by Korea vyvážela i do dalších zemí střední a východní Evropy, což by Polsku přineslo pozitivní ekonomické externality. Korejští diplomaté ve střední a východní Evropě se snaží propagovat tento model obranné spolupráce zaměřené na hardware, který může z Polska udělat „testovací prostředí“ pro dohody s dalšími zeměmi, včetně České republiky.