Search
Close this search box.

Čtvrtletní zpráva o politické situaci v Gruzii a souvisejícím zahraničním škodlivém vlivu - 6. vydání, Speciální Edice - Komunální Volby v Gruzi

Toto speciální vydání čtvrtletního reportu poskytuje informace o Gruzínských komunálních volbách, které se uskutečnili 2. října 2021 a nastiňuje, proč mají tyto volby pro zemi zásadní význam. Report porovnává a analyzuje několik posouzení obecných podmínek místních voleb v roce 2021, které byly předmětem různých domácích a mezinárodních pozorovatelských misí. Report navíc stručně shrnuje protizápadní narativy a dezinformace, které se šířily během předvolební kampaně v Gruzii.