Search
Close this search box.

Průvod Pride jako projev demokratických práv a tchajwanské identity

Obrázky použity s laskavým dovolením “Taiwan Tongzhi (LGBT+) Hotline Association.”

Co se děje?

28. října 2023 se v Tchaj-peji pořádal průvod Pride, jedna z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu v Asii. Letošního ročníku se zúčastnilo odhadem 176 000 lidí. Kromě Tchajwanců přijelo mnoho účastníků ze sousedních zemí a zástupců zahraničních diplomatických úřadů se sídlem na Tchaj-wanu. Zastoupena byla také Evropská ekonomická a kulturní kancelář (The European Economic and Trade Office), která je de facto delegací EU na Tchaj-wanu. Podpora LGBTQ komunity na Tchaj-wanu v posledních několika letech neustále roste, což vedlo k tomu, že se Tchaj-wan stal první zemí v Asii, která legalizovala sňatky osob stejného pohlaví. Průvod, poprvé konaný v roce 2003, se v průběhu let rozrostl a akce, která vznikla jako hnutí na podporu práv LGBTQIA+, v současnosti slouží jako platforma pro řešení dalších otázek a stala se zásadním prostředkem manifestace tchajwanské identity.

 

Jaké jsou širší souvislosti?

Tchaj-wan je považován za jednu z nejpřívětivějších zemí k LGBTQIA+ v Asii. V roce 2019 legalizoval manželství osob stejného pohlaví poté, co legislativní jüan přijal zákon o implementaci výkladu Soudního Jüanu č. 748. Každoroční vládní průzkum týkající se rovnosti žen a mužů ukazuje, že více než 60 % tchajwanské veřejnosti podporuje stejnopohlavní manželství. Tchajwanští politici se během svých kampaní často veřejně vyjadřují k otázkám sexuality a genderové identity. Letos se viceprezident William Lai (賴清德) stal nejvýše postaveným úředníkem, který se připojil k pochodu Pride.

Tomuto kroku k začlenění a posílení demokratických práv tchajwanských občanů předcházela silná mobilizace občanské společnosti, včetně hnutí za rovnost žen a mužů a hnutí za rovnoprávnost původních obyvatel. Výsledkem těchto snah bylo v roce 2004 přijetí zákonů o rovnosti žen a mužů v zaměstnání a o rovnosti žen a mužů ve vzdělávání, které postavily diskriminaci na základě sexuální orientace nebo pohlaví v zaměstnání a vzdělávání mimo zákon. Od roku 2011 jsou do školních osnov zařazována témata podporující toleranci a práva LGBT. V roce 2019 EU a Tchaj-wan slavnostně zahájily „Program pro spolupráci a vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů mezi EU a Tchaj-wanem (EU-Taiwan GECTF)“. Toto hnutí dosáhlo v roce 2019 významného pokroku, neboť bylo legalizováno manželství osob stejného pohlaví. Navzdory značnému rozvoji zůstaly i mezery, přičemž některé z nich byly odstraněny teprve nedávno. V roce 2023došlo ke dvěma významným politickým zvratům; v lednu se Tchaj-wan rozhodl umožnit párům stejného pohlaví s jedním tchajwanským a jedním cizím státním příslušníkem registrovat své manželství bez ohledu na to, zda jurisdikce zahraničního partnera povoluje sňatky osob stejného pohlaví (včetně Hongkongu a Macaa). O několik měsíců později přijal tchajwanský zákonodárný sbor novelu, která umožňuje párům stejného pohlaví adoptovat děti bez biologického vztahu k některému z partnerů.

 

Proč je to důležité?

Tchaj-wan je jednou z nejvíce inkluzivních zemí pro LGBTQIA+ komunitu. Jeho cesta k legalizaci stejnopohlavních manželství také zdůrazňuje autoritu ústavních soudů v procesu utváření práv LGBTQIA+. Vzhledem k tomu, že na Tchaj-wanu existuje právní systém založený na heteronormativnímu přístupu vycházejících z mainstreamového sociokulturního uspořádání, které upřednostňuje manželství, „přirozenou“ biologickou reprodukci a patrilineární původ, je zde stále prostor pro zlepšení, a to i co se týká práv trans a queer lidí, zejména pokud jde o domorodou identitu. Stojí za to připomenout, že Tchaj-wan uzákonil rovnost manželství jako součást širšího úsilí o kontrast mezi demokratickým systémem tohoto ostrovního státu a Čínou. Obhajoba a právní změny týkající se práv LGBTQIA+ se tak staly prostředkem k vyjádření tchajwanské identity. Podpora LGBTQIA+ se pro některé rovná pro-tchajwanskému postoji.