Search
Close this search box.

Pavel Telička (ANO): Vyplatí se nám silná Evropská komise

Zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda se v sérii předvolebních rozhovorů, vydávaných ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, tentokrát ptal Pavla Teličky (ANO).Hnutí ANO v tuto chvíli jedná s frakcí Evropští demokraté a liberálové a v případě, že jednání dopadnou dobře, by se rádo zařadilo do této frakce. Nesdílí nicméně stejný názor na federalizaci s touto frakcí. V čem se naopak shodnou, je posílení pravomocí Evropské komise. „Já se domnívám, že státu, jako je Česká republika, státu, který prostě nehýbe evropskou politou, se vyplatí mít silnou Evropskou komisi,“ řekl Telička.

Zahraniční politika by podle hnutí ANO měla být akceschopnější. „Reakce Evropské unie na situaci na Ukrajině byla sice dostatečně razantní, ale přišla příliš pozdě. V tomto směru by měla být Evropská unie schopna rychlejší reakce,“ uvedl Telička konkrétní případ. Pro Teličku je důležité, aby členské státy chtěly společnou zahraniční bezpečností politiku, aby existovala jasná koncepce společné pozice, která by se aplikovala na všechny, i vedlejší, vztahy. Na důležitých postech Evropské unie musí stát politické autority, které mají vizi a odvahu pro politické vyjednávání, domnívá se lídr do voleb Evropského parlamentu za hnutí ANO.

Česká republika by měla hájit svůj zájem mít co největší možný vliv na to, co se děje v eurozóně. Zvažovat ale musíme ekonomické aspekty a politické aspekty vstoupení do bankovní unie, myslí si Telička. Otázku přijetí eura okomentoval slovy: „Česká republika by měla přijmout euro, až bude dlouhodobě a hlavně udržitelně připravená ho přijmout. Domnívám se, že přijmout euro dřív by mělo neblahé důsledky.“

Pavel Telička na závěr sumarizoval český národní zájem do tří hlavních oblastí – otázka vnitřního trhu, silná Evropská komise, dopravní politika.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie – programu Mládež v akci. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.