Search
Close this search box.

Organizační a tematické změny v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty představuje nový strategický plán rozvoje svých aktivit. Bude se nadále věnovat zejména otázkám spolupráce s indicko-pacifickým regionem a bezpečnostním problémům v něm včetně vzestupu Číny, napětí v Tchajwanské úžině a dalších faktorů, které mění rovnováhu sil v tomto kritickém regionu. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty tak využívá unikátní pozici jediného evropského think tanku s trvalou pobočkou v Tchaj-peji. Část vedení Evropských hodnot zakládá novou partnerskou organizaci, která se bude věnovat především agendě týkající se problematiky dezinformací, ruskému vlivu v česko-slovenském kontextu a současným a budoucím výzvám v rámci moderního světa.

Evropské hodnoty se budou primárně soustředit na udržitelnou českou strategii vůči Tchaj-wanu a Číně v evropském kontextu, a to jak z pražské, tak z tchajpejské kanceláře organizace. Čínská lidová republika je vedle Ruské federace nejvýznamnějším nepřítelem liberálních demokracií a v evropském i transatlantickém kontextu bude v následujících letech probíhat strategická diskuze, jak se k nadcházejícímu konfliktu postavit. V této agendě Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vidí svou hlavní roli a přidanou hodnotu do budoucna. Organizační změny a přesun obsahového zaměření budou reflektovány již v programu 9. ročníku mezinárodní bezpečnostní konference European Values Summit v polovině června.

Program Bezpečnostních akademií pokračuje prozatím beze změn v běžících projektech a aktivitách. O jeho budoucí podobě probíhají v tuto chvíli diskuse s partnery a donory programu a v zájmu Evropských hodnot i vznikající nové organizace je pokračovat ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na studenty, ale i další cílové skupiny a nadále je rozvíjet.

Analytici a analytičky Bezpečnostního centra Evropské hodnoty se od roku 2014 intenzivně věnovali rozkrývání ruského vlivu a dezinformací. V rámci Kremlin Watch programu jsme sehráli významnou roli v prosazení této dříve podceňované bezpečnostní problematiky do české politické, mediální a expertní debaty. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spustilo na jaře 2022 bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu řadu aktivit, které napomáhaly v nejisté počáteční fázi evropské podpory Ukrajiny proti ruské agresi. Ukrajinské expertky doposud pracující v Praze pod hlavičkou Evropských hodnot se postupně vrací domů do Ukrajiny, kde budou pokračovat ve svých aktivitách. Evropské hodnoty narazily na limity udržitelného dlouhodobého financování týmu v takovém rozsahu, proto vedení bylo nuceno zúžit provozní náklady organizace a tematické zaměření, tudíž se s politováním musí rozloučit se značnou částí týmu, přestože v minulých letech odváděli ve svých oblastech výbornou práci.

V agendě ruského vlivu a dezinformací budou dokončeny běžící projekty a související závazky, budoucí aktivity budou pokračovat pod hlavičkou nově vznikající partnerské organizace. Ta si dává za cíl inovovat metody a přístup k tématu dezinformací, a jejich dopadům na společnost i v dalších oblastech mimo bezpečnostní politiku. V jejím čele stanou Andrea Michalcová a vedoucí týmu Kremlin Watch Veronika Víchová. Obě organizace budou spolupracovat, aby maximálně využily roky budovaného know-how a kontaktů ve prospěch těchto společensky potřebných aktivit.   

Kvůli těmto nutným změnám bylo bohužel třeba propustit větší část zaměstnanců a tento krok nás bolí nejvíce. Jedná se o kvalitní a profesionální pracovníky, které jsme si přáli v týmech udržet. Tito lidé odvedli významnou a viditelnou práci v boji proti nepřátelským vlivům, za kterou jim velmi děkujeme.

Za Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Jakub Janda, ředitel
Andrea Michalcová, dosavadní zástupkyně ředitele
Veronika Víchová, dosavadní zástupkyně ředitele a vedoucí programu Kremlin Watch

V případě dotazů médií se prosím obraťte na:
Jakub Janda
Výkonný ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty
[email protected]