Search
Close this search box.

Noví europoslanci by měli podpořit přísnější pravidla proti nelegálním migrantům

  • Rada ministrů vnitra EU se 7. června dohodla na částečném vyjednávacím postoji k revidované směrnici o navracení, která má posílit možnosti států vůči nelegálním imigrantům, a tak zvýšit rychlost a úspěšnost jejich navracení. Na nedostatky stávající právní úpravy spočívající v tom, že je příliš volná a usnadňuje zneužívání ze strany nelegálních migrantů, think-tank Evropské hodnoty upozorňoval již v roce 2016
  • Návrh Rady ministrů zahrnuje zejména:
    • možnost vrátit státního příslušníka třetí země do jakékoli bezpečné třetí země,
    • možnost zadržení státního příslušníka třetí země, jestliže představuje riziko pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost,
    • povinnost osob, na které se vztahuje řízení o navrácení, spolupracovat a možnost jednat v případě nedostatečné spolupráce.
  •  S ohledem na formování nového Evropského parlamentu se novela návratové směrnice dostane na jednání výboru pro vnitřní bezpečnost až během podzimu. Noví europoslanci by však měli využít této příležitosti, kdy budou projednávat jeden z prvních legislativních návrhů v oblasti migrační politik, aby vyjádřili přísnější postoj k imigraci. S ohledem na bezpečnostní zájmy a požadavky evropské veřejnosti by mohli jít ještě dále než ministři vnitra a požadovat rozšíření možností účinného zadržení a vyhoštění nelegálních migrantů. Středoví poslanci by tak ukázali voličům, že není nutné volit protievropské nacionální populisty k tomu, aby byla zpřísněna imigrační politika EU.