#GUARDIANS newsletter

#GUARDIANS newsletter je vydáván každý měsíc a zahrnuje zprávy a
komentáře o aktuálním stavu prokremelské dezinformace v České republice,
na Slovensku a v Polsku. Vychází z výstupů z projektu zaměřeného na
školení zástupců nevládního sektoru, včetně vyšetřovatelů a blogerů ze
střední Evropy. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Newsletter vycházel do dubna 2022.

Vydané brífinky