Search
Close this search box.

KONFERENCE: Sociální soudržnost a integrace v Evropě v čase ekonomické krize

Ve dnech 25. -26. listopadu 2010 proběhla v Praze mezinárodní konference asociace Evropské hodnoty pod názvem „Sociální soudržnost a integrace v Evropě v čase ekonomické krize“ uspořádána ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR a s podporou Evropského hnutí v ČR, nadací Konrad Adenauer Stiftung a Zastoupením Evropské komise v ČR.

Hlavní veřejná část konference probíhala 25.11. v Evropském domě v Jungmannově ulici. Konferenci zahájil francouzský velvyslanec v ČR, pan Pierre Lévy. První panel se zabýval dopady ekonomické krize na politiky sociální soudržnosti a začleňování v Evropě na národních a na unijní úrovni. Na panelu, který moderoval Radko Hokovský,předseda asociace Evropské hodnoty, vystoupili Aleš Michl, ekonom, ekonomický analytik Raiffeisenbank; Matthias Schäfer, vedoucí oddělení ekonomické politiky, Konrad Adenauer Stiftung, Německo; Pierre Naves, generální inspektor pro sociální věci, Francie; Michel Amiel, referent odboru přijímání, integrace a občanství na Ministerstvu vnitra a imigrace, Francie. Diskuse na druhém panelu, který moderoval Richard Duřpekt, odborník na sociální politiky, bývalý poradce ministra práce a sociálních věcí, se zaměřila na politické otázky dalších perspektiv sociálních politik na evropské úrovni a v České republice. Hlavními řečníky byly Vladimíra Lesenská, poslankyně Parlamentu ČR, členka Výboru pro sociální politiku a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, a Miroslav Fuchs, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Následující den 26.11. se v prostorách Francouzského velvyslanectví (v Hudebním salónu Buquoyského paláce) uskutečnila debata o perspektivách politik integrace imigrantů v Evropě, které se zúčastnili zástupci státní správy, akademické obce a nevydáních organizací. Úvodní příspěvek měl již zmiňovaný Michel Amiel a s komentáři vystoupili také Matthias Schäfer, Pierre Naves a Jan Kepka z oddělení koncepcí a analýz – integrace, odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR.