Search
Close this search box.

Kdo nás dezinformuje?

Think-tank Evropské hodnoty přináší několik reportů o stavu české dezinformační scény, na základě kterých pozorujeme následující trendy:

Trend č. 1: V případě dezinformačních webů, u kterých jsou autoři publikovaných textů nebo provozovatelé známí, lze zaznamenat personální provázanost. Komentátoři na dezinformačních serverech se opakují a jejich texty se točí i na dalších webech. Této tezi nasvědčuje několik případů. Například aktivity pana Petra Hájka, který je tváří serveru Protiproud, či činnost serveru Aeronet, kde je za valnou většinu obsahu odpovědný autor, který se skrývá pod přezdívkou VK (vedoucí kolotoče).

Teze č. 2: Dezinformační servery preferují zahraničně politická témata před domácími. Od počátku roku bylo možné zaznamenat zájem o témata EU a USA, narativ spojený s oběma aktéry je kritický (viz Shrnutí výsledků jednotlivých indikátorů).

Trend č. 3: Dezinformační weby jsou provázané i obsahově. Málokterá dezinformace se objeví pouze na jednom z nich, vzájemně je mezi sebou přebírají, někdy s úpravami, většinou ale beze změn (příkladem Výběr z dezinformací: EU je dílem Satana). Často je problematické zjistit, ze kterého webu dezinformace původně pochází, a to mimo jiné i kvůli tomu, že nedodržují citační normy. V některých případech jsou častým zdrojem zahraniční dezinformační servery, které jsou úplně či částečně přebírány a upravovány. Např. server AC24, za kterým stojí pan Ondřej Geršl nejčastěji uvádí za svůj zdroj servery breitbart.com, snews.com, zerohedge, southfront a prisonplanet.com (viz str. 9-11).

Trend č. 4: Pouze zlomek osob, které tvoří produkční části dezinformačních webů je známá. Mnohé servery jsou postaveny na anonymitě nejaktivnějších autorů. Ze sledovaných severů se pod přezdívkami skrývají autoři serveru Aeronet, První zprávy, či Parlamentní listy (viz Indikátor č.3).

Trend č. 5: Některé dezinformační servery se zbavují své odpovědnosti za produkovaný obsah minimalizací vlastního autorského obsahu. U serveru Sputnik CZ a Parlamentní listy lze pozorovat velkou četnost rozhovorů, přebírání článků z různých zdrojů a odkazy na údajné odborníky, jenž zapadají do jejich celkového narativu (viz Indikátor č. 2).

Reporty:

Kdo nás dezinformuje? 

Shrnutí nejdůležitějších aktérů na dezinformační scéně českého internetu.

Report o stavu české dezinformační scény v období březen-květen 2017

Předkládaná zpráva se zabývá aktivitou dezinformační scény České republiky, konkrétně činností deseti vybraných webových serverů z řad tvůrců dezinformací a manipulací, ale i dezinformačních a manipulativních webových platforem, které byly vybrány na základě vlastní expertízy a čtenosti s pomocí SimilarWeb. Jedná se o server AC24, Aeronet, New World Opposition, Nová Republika, První zprávy, Sputnik CZ, Svobodné noviny, Zvědavec, Parlamentní listy a Protiproud.

Report o stavu české dezinformační scény v období červen-srpen 2017

Markéta Krejčí

Juniorní analytička

E-mail: [email protected]

PROFIL: Markéta Krejčí nastoupila do think-tanku Evropské hodnoty jako stážistka a od roku 2015 je součástí projektu Kremlin Watch, kde působí jako juniorní analytička. Primárně je odpovědná za monitoring české dezinformační scény a příspěvky do EEAS East StratCom Disinformation Review. Mimo to píše publikace v češtině i angličtině. Kromě problematiky informační války se zaměřuje také na vnější vztahy Evropské unie, zejména na jejich východní dimenzi. V současnosti je v posledním ročníku magisterského oboru Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně.